Daily verses

Защото, ето камъка, който положих пред Иисус, на един камък — седем очи. Ето, Аз ще издълбая издълбаното на него, заявява ГОСПОД на Войнствата, и ще отнема беззаконието на тази земя в един ден.

И Седящият на престола каза: Ето, правя всичко ново. И ми каза: Запиши, защото тези думи са верни и истинни.