Daily verses

Среброто си ще хвърлят по улиците и златото им ще им бъде като нечистота. Среброто им и златото им няма да могат да ги избавят в деня на ГОСПОДНАТА ярост; няма да наситят душите им, нито да напълнят корема им — защото те бяха препънката за беззаконието им.

И им каза: Внимавайте и се пазете от всякаква алчност, защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му.