1 Chronicles 1

1 Адам, Сит, Енос,

2 Каинан, Маалалеил, Яред,

3 Енох, Матусал, Ламех,

4 Ной, Сим, Хам и Яфет.

5 Синове на Яфет: Гомер и Магог, и Мадай, и Яван, и Тувал, и Мосох, и Тирас.

6 Синове на Гомер: Асханаз и Дифат и Тогарма.

7 Синове на Яван: Елиса и Тарсис, и Китим, и Доданим.

8 Синове на Хам: Хус и Мицраим, Фут и Ханаан.

9 Синове на Хус: Сева и Евила, и Савта, и Раама, и Савтека. Синове на Раама: Сава и Дедан.

10 И Хус роди Нимрод; той пръв стана силен на земята.

11 А Мицраим роди лудимите и анамимите, и леавимите, и нафтухимите,

12 и патрусимите, и каслухимите, от които произлязоха филистимците, и кафторимите.

13 А Ханаан роди първородния си Сидон и Хета,

14 и евусейците, аморейците, гергесейците,

15 евейците, арукейците, асенейците,

16 арвадците, цемарейците и аматейците.

17 Синове на Сим: Елам и Асур, и Арфаксад, и Луд, и Арам, и Уз, и Ул, и Гетер, и Мосох.

18 И Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евер.

19 И на Евер се родиха двама сина; името на единия беше Фалек, защото в неговите дни се раздели земята, а името на брат му беше Йоктан.

20 А Йоктан роди Алмодад и Шалеф, и Хацармавет, и Ярах,

21 и Адорам, и Узал, и Дикла,

22 и Гевал, и Авимаил, и Сава,

23 и Офир, и Евила, и Йовав; всички тези бяха синове на Йоктан.

24 Сим, Арфаксад, Сала,

25 Евер, Фалек, Рагав,

26 Серух, Нахор, Тара,

27 Аврам, който е Авраам.

28 Синовете на Авраам: Исаак и Исмаил.

29 Ето техните родословия: Първородният на Исмаил: Наваиот; и Кидар и Адвеил, и Мавсам,

30 Масма и Дума, Маса, Адад и Тема,

31 Етур, Нафис и Кедма; тези са синове на Исмаил.

32 А ето синовете на Хетура, наложницата на Авраам: тя роди Земран и Йоксан, и Мадан, и Мадиам, и Есвок, и Шуах. Синове на Йоксан: Сава и Дедан.

33 Синове на Мадиам: Гефа и Ефер, и Енох, и Авида, и Елдага. Всички тези бяха синове на Хетура.

34 И Авраам роди Исаак. Синове на Исаак: Исав и Израил.

35 Синове на Исав: Елифаз, Рагуил и Еус, и Еглом, и Корей.

36 Синове на Елифаз: Теман и Омар, Сефи и Готом, Кенез и Тамна, и Амалик.

37 Синове на Рагуил: Нахат, Зара, Сама и Миза.

38 Синове на Сиир: Лотан и Совал, и Севегон, и Ана, и Дисон, и Асар, и Дисан.

39 Синове на Лотан: Хори и Омам; а сестра на Лотан беше Тамна.

40 Синове на Совал: Алиан и Манахат, и Гевал, Сефи и Онам. Синове на Севегон: Ая и Ана.

41 Синове на Ана: Дисон. Синове на Дисон: Амадан и Асван, и Итрам, и Харан.

42 Синове на Асар: Валаан и Заван, и Акан. Синове на Дисан: Уз и Аран.

43 А ето царете, които царуваха в едомската земя, преди да се възцари цар над израилевите синове: Вела, син на Веор, а името на града му беше Денава.

44 И Вела умря, а вместо него се възцари Йовав, синът на Зара, от Восора.

45 И Йовав умря, а вместо него се възцари Хусам, от земята на теманците.

46 И Хусам умря, а вместо него се възцари Адад, синът на Вадад, който разби мадиамците на моавското поле; а името на града му беше Авит.

47 И Адад умря, а вместо него се възцари Самла от Масрека.

48 И Самла умря, а вместо него се възцари Саул от Роовот при реката.

49 И Саул умря, а вместо него се възцари Вааланан, синът на Аховор.

50 И Вааланан умря, а вместо него се възцари Адад. Името на града му беше Пау, а името на жена му — Метавеил, дъщеря на Метред, дъщеря на Мезаав.

51 И Адад умря. А едомските князе бяха: княз Тамна, княз Алия, княз Етет,

52 княз Оливема, княз Ила, княз Финон,

53 княз Кенез, княз Теман, княз Мивсар,

54 княз Магедиил, княз Ирам. Тези са едомските князе.