1 Chronicles 12

1 И това са тези, които дойдоха при Давид в Сиклаг, докато още се криеше от Саул, сина на Кис. И те бяха от силните мъже, които му помагаха в бой.

2 Те бяха въоръжени с лъкове и умееха и с дясната, и с лявата ръка да хвърлят камъни с прашка и да стрелят с лък и стрели. От братята на Саул, от Вениамин:

3 главата Ахиезер, и Йоас, синовете на гаваатеца Сама, Езиил и Фелет, синовете на Азмавет, и Вераха, и анатотецът Ииуй,

4 и гаваонецът Исмая, силен между тридесетте, и над тридесетте, и Еремия, и Яазаил, и Йоанан, и гедиротецът Йозавад,

5 Елузай и Еримот, и Ваалия, и Семария, и аруфецът Сафатия,

6 Елкана и Есия, и Азареил, и Йоезер, и Ясовеам, кореовците,

7 и Йоила и Зевадия, синовете на Ероам от Гедор.

8 И от гадците се отделиха и дойдоха при Давид в непристъпното място в пустинята силни и храбри мъже, мъже, обучени за война и за бой, въоръжени с щит и копие, чиито лица бяха като лица на лъвове, и които бяха бързи като сърните по хълмовете.

9 Езер беше главата, Авдия — вторият, Елиав — третият,

10 Мисмана — четвъртият, Еремия — петият,

11 Атай — шестият, Елиил — седмият,

12 Йоанан — осмият, Елзавад — деветият,

13 Еремия — десетият, Махванай — единадесетият.

14 Тези от синовете на Гад бяха началници; най-долният беше над сто, а най-горният беше над хиляда.

15 Тези са, които преминаха Йордан в първия месец, когато беше залял всичките си брегове, и разгониха всичките жители на долините на изток и на запад.

16 И някои от синовете на Вениамин и Юда също дойдоха при Давид в непристъпното място.

17 А Давид излезе да ги посрещне и им проговори и каза: Ако идвате при мен с мир, за да ми помогнете, сърцето ми ще се съедини с вас; но ако идвате, за да ме предадете на враговете ми, без да има насилие в ръцете ми, Бог на бащите ни нека види и отсъди!

18 Тогава Духът дойде на Амасай, главния военачалник, и каза: Твои сме, Давиде, и с теб сме, сине на Есей! Мир, мир на теб и мир и на помощниците ти! Защото твоят Бог ти помага. Тогава Давид ги прие и ги постави за началници на полка си.

19 И от Манасия някои преминаха към Давид, когато дойде с филистимците на бой против Саул. Но не им помогнаха, защото, като се посъветваха, филистимските първенци го отпратиха, като казаха: Той ще премине към господаря си Саул с опасност за главите ни!

20 А когато се връщаше в Сиклаг, към него се присъединиха от Манасия: Адна и Йозавад, и Едиил, и Михаил, и Йозавад, и Елиу, и Силатай, началници на манасиевите хиляди.

21 Те помогнаха на Давид против разбойническата дружина, защото те всички бяха силни и храбри мъже; и станаха военачалници.

22 Защото от ден на ден при Давид прииждаха мъже, за да му помагат, докато стана голяма войска, като Божия войска.

23 И ето броят на началниците на въоръжените за бой, които дойдоха при Давид в Хеврон, за да обърнат към него царството на Саул според ГОСПОДНАТА заповед:

24 От синовете на Юда, щитоносци и копиеносци: шест хиляди и осемстотин души, въоръжени за бой.

25 От синовете на Симеон, силни и храбри мъже, готови за бой: седем хиляди и сто души.

26 От синовете на Леви: четири хиляди и шестстотин души;

27 а Йодая беше първенец на аароновците; и с него бяха три хиляди и седемстотин души,

28 и Садок, силен и храбър младеж, и от бащиния му дом бяха двадесет и двама началници.

29 От синовете на Вениамин, братята на Саул: три хиляди души. Но дотогава по-голямата част от тях подържаха Сауловия дом.

30 От синовете на Ефрем: двадесет хиляди и осемстотин души, силни и храбри мъже, именити мъже от бащиния си дом.

31 От половината манасиево племе: осемнадесет хиляди души, които бяха определени по име да дойдат да направят Давид цар.

32 От синовете на Исахар, мъже разумни да познават времената и да знаят какво трябваше да прави Израил: началниците им бяха двеста и всичките им братя действаха по тяхна заповед.

33 От Завулон: петдесет хиляди души, които излизаха с войската, готови за бой с всякакви военни оръжия, да се строяват около Давид с неразделено сърце.

34 От Нефталим: хиляда началници и с тях тридесет и седем хиляди души с щит и копие.

35 От данците: двадесет и осем хиляди и шестстотин души, готови за бой.

36 От Асир: четиридесет хиляди души, които излизаха с войската, готови за бой.

37 А от оттатък Йордан, от рувимците, от гадците и от половината манасиево племе: сто и двадесет хил��ди души с всякакви военни оръжия за ��ой.

38 Всички тези военни мъже, в боен ред, дойдоха с неразделено сърце в Хеврон, за да направят Давид цар над целия Израил. И всички останали в Израил бяха единодушни да направят Давид цар.

39 И бяха там при Давид три дни и ядоха и пиха, защото братята им бяха приготвили за тях.

40 Освен това и онези, които бяха близо до тях, до Исахар, Завулон и Нефталим им носеха храна с магарета, с камили, с мулета и с говеда — тестени храни, калъпи сушени смокини и сушено грозде, вино, маслинено масло, говеда и дребен добитък в голямо количество; защото беше веселие в Израил.