1 Chronicles 22

1 Тогава Давид каза: Това ще бъде домът на ГОСПОДА, Бога, и това — олтарът за всеизгаряне на Израил.

2 И Давид заповяда да съберат чужденците, които бяха в израилевата земя; и ги постави за каменоделци да изсекат дялани камъни за построяването на Божия дом.

3 Давид приготви и много желязо за гвоздеи за вратите на портите и за скобите, и бронз, толкова много, че не можеше да се претегли,

4 и кедров дървен материал без брой, защото сидонците и тиряните докарваха на Давид много кедров дървен материал.

5 И Давид каза: Синът ми Соломон е млад и нежен, а домът, който ще се построи на ГОСПОДА, трябва да бъде извънредно великолепен, именит и славен във всички земи, затова ще направя приготовления за него. И така, Давид направи голямо приготовление преди смъртта си.

6 И повика сина си Соломон и му поръча да построи дом за ГОСПОДА, Израилевия Бог.

7 И Давид каза на Соломон: Сине мой, аз имах на сърце да построя дом за Името на ГОСПОДА, моя Бог.

8 Но ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза: Много кръв си пролял и големи войни си водил. Ти няма да построиш дом за Името Ми, защото много кръв си пролял на земята пред Мен.

9 Ето, ще ти се роди син, който ще бъде човек на почивка, защото ще му дам почивка от всичките му врагове около него. Понеже Соломон ще бъде името му и в неговите дни ще дам мир и почивка на Израил.

10 Той ще построи дом за Името Ми. И той ще Ми бъде син и Аз ще му бъда Отец, и ще утвърдя престола на царството му над Израил до века.

11 Сега, сине мой, ГОСПОД да бъде с теб, за да благоуспяваш и да построиш дома на ГОСПОДА, своя Бог, както Той е говорил за теб!

12 Само да ти даде ГОСПОД мъдрост и разум и да те постави над Израил, за да пазиш закона на ГОСПОДА, своя Бог.

13 Тогава ще успяваш, ако внимаваш да изпълняваш наредбите и правилата, които ГОСПОД заповяда на Мойсей за Израил. Бъди силен и смел, не се бой и не се страхувай!

14 И ето, чрез своите усилия съм приготвил за ГОСПОДНИЯ дом сто хиляди таланта злато и хиляда по хиляда таланта сребро, а бронзът и желязото не могат да се претеглят, защото са много; и дървен материал и камъни съм приготвил, към които и ти ще добавиш.

15 Имаш и доста много работници — каменоделци, зидари и дърводелци и всякакви работници, умели във всякаква работа.

16 Златото, среброто, бронзът и желязото са без брой. Стани и действай, и ГОСПОД да бъде с теб!

17 И Давид заповяда на всичките израилеви началници да помагат на сина му Соломон и каза:

18 Не е ли с вас ГОСПОД, вашият Бог, и не ви ли даде почивка отвсякъде? Защото Той предаде в ръката ми жителите на земята и земята се покори пред ГОСПОДА и пред Неговия народ.

19 Насочете сега сърцето си и душата си към това да търсите ГОСПОДА, своя Бог. И станете и постройте светилището на ГОСПОДА, Бога, за да донесете ковчега на ГОСПОДНИЯ завет и светите Божии вещи в дома, който ще се построи за ГОСПОДНОТО Име.