1 Chronicles 23

1 Когато Давид остаря и се насити на дни, той направи сина си Соломон цар над Израил.

2 И събра всичките израилеви началници и свещениците и левитите.

3 И левитите бяха преброени от тридесет години и нагоре; и като се преброиха един по един, бяха тридесет и осем хиляди мъже.

4 От тези, каза Давид, двадесет и четири хиляди да надзирават делото на ГОСПОДНИЯ дом, а шест хиляди да бъдат надзиратели и съдии,

5 четири хиляди — вратари и четири хиляди да хвалят ГОСПОДА с инструментите, които направих за хваление.

6 И Давид ги раздели на отреди според Левиевите синове Гирсон, Каат и Мерарий.

7 От Гирсоновците: Ладан и Семей.

8 Синовете на Ладан: главата, Ехиил, и Зетам и Йоил, трима.

9 Синовете на Семей: Селомит и Азиил, и Аран, трима. Тези бяха главите на бащините домове на Ладан.

10 Синовете на Семей: Яат, Зиза и Еус, и Верия; това бяха синовете на Семей, четирима.

11 И Яат беше главата, а Зиза — вторият; а Еус и Верия нямаха много синове, затова се преброиха заедно като един бащин дом.

12 Синовете на Каат: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил, четирима.

13 Синовете на Амрам: Аарон и Мойсей. А Аарон беше отделен, за да се освещава като пресвят, той и синовете му, до века, да кадят пред ГОСПОДА, да Му служат и да благославят в Неговото Име до века.

14 А синовете на Божия човек Мойсей се числяха към левиевото племе.

15 Синовете на Мойсей: Гирсом и Елиезер.

16 Синовете на Гирсом: главата, Суваил.

17 Синовете на Елиезер бяха: главата, Равия. Елиезер нямаше други синове, но синовете на Равия бяха многобройни.

18 Синовете на Исаар: главата, Селомит.

19 Синовете на Хеврон: главата, Ерия; Амария, вторият; Язиил, третият и Екамеам, четвъртият.

20 Синовете на Азиил: главата, Михей, и Есия, вторият.

21 Синовете на Мерарий: Маалий и Мусий. Синовете на Маалий: Елеазар и Кис.

22 А Елеазар умря и нямаше синове, а само дъщери; и братовчедите им, синовете на Кис, ги взеха за жени.

23 Синовете на Мусий: Маалий и Едер, и Еримот, трима.

24 Това бяха синовете на Леви според бащините им домове, глави на бащините си домове, както бяха преброени, според броя на имената, един по един, които вършеха делото на службата на ГОСПОДНИЯ дом, от двадесет години и нагоре.

25 Защото Давид каза: ГОСПОД, Израилевият Бог, даде почивка на народа Си и ще обитава в Ерусалим до века.

26 И вече няма да има нужда левитите да носят скинията и всичките нейни вещи за службата й.

27 Защото според последните думи на Давид синовете на Леви бяха преброени от двадесет годишна възраст нагоре,

28 понеже мястото им е до синовете на Аарон за службата на ГОСПОДНИЯ дом, в дворовете, в стаите, в очистването на всичките свети неща и в делото на служението на Божия дом:

29 в грижата за присъствените хлябове, за пшеничното брашно за хлебните приноси, за безквасните кори и за печените в тава, и за пържените, и за всякаква мярка и дължина,

30 и за да пристъпват всяка сутрин да славят и хвалят ГОСПОДА, а също и вечер,

31 и да принасят на ГОСПОДА всички всеизгаряния в съботите, на новолунията и на празниците, под брой, според правилото за тях, до века пред ГОСПОДА.

32 И те пазеха заповяданото за шатъра за срещане и заповяданото за светилището, и заповяданото за братята си, синовете на Аарон, за службата на ГОСПОДНИЯ дом.