1 Chronicles 25

1 И Давид и военачалниците отделиха за службата някои от синовете на Асаф и Еман, и Едутун да пророкуват с арфи и лири, и с кимвали; а броят на мъжете, които работеха в службата си, беше:

2 от синовете на Асаф: Закхур и Йосиф, и Натания, и Асарила, синовете на Асаф, под ръководството на Асаф, който пророкуваше по наредбата на царя.

3 От Едутун, синовете на Едутун: Годолия и Езрий, и Исая, и Асавия, и Мататия, и Семей, шестима, под ръководството на баща си Едутун, който пророкуваше с арфа и славеше и хвалеше ГОСПОДА.

4 От Еман, синовете на Еман: Вукия и Матания, Озиил, Суваил и Еримот, Анания, Ананий, Елиата, Гидалтий и Ромамтиезер, Йосвекаса, Малотий, Отир и Маазиот.

5 Всички тези бяха синове на царския гледач в Божиите слова Еман, определен да издига рога. И Бог даде на Еман четиринадесет сина и три дъщери.

6 Всички тези бяха под ръководството на бащите си Асаф и Едутун, и Еман при пеенето в ГОСПОДНИЯ дом с кимвали, лири и арфи за службата на Божия дом по наредбата на царя.

7 И броят им, заедно с братята им, обучени в пеенето за ГОСПОДА, всичките изкусни певци, беше двеста осемдесет и осем души.

8 И те хвърлиха жребий за задълженията си, малкият както и големият, учителят както и ученикът.

9 И първият жребий излезе за Асаф, за сина му Йосиф; вторият — за Годолия; той и братята му, и синовете му бяха дванадесет души;

10 третият — за Закхур, синовете му и братята му, дванадесет души;

11 четвъртият — за Езрий, синовете му и братята му, дванадесет души;

12 петият — за Натания, синовете му и братята му, дванадесет души;

13 шестият — за Вукия, синовете му и братята му, дванадесет души;

14 седмият — за Асарила, синовете му и братята му — дванадесет души;

15 осмият — за Исая, синовете му и братята му — дванадесет души;

16 деветият — за Матания, синовете му и братята му, дванадесет души;

17 десетият — за Семей, синовете му и братята му, дванадесет души;

18 единадесетият — за Азареил, синовете му и братята му, дванадесет души;

19 дванадесетият — за Асавия, синовете му и братята му, дванадесет души;

20 тринадесетият — за Суваил, синовете му и братята му, дванадесет души;

21 четиринадесетият — за Мататия, синовете му и братята му, дванадесет души;

22 петнадесетият — за Еримот, синовете му и братята му, дванадесет души;

23 шестнадесетият — за Анания, синовете му и братята му, дванадесет души;

24 седемнадесетият — за Йосвекаса, синовете му и братята му, дванадесет души;

25 осемнадесетият — за Ананий, синовете му и братята му, дванадесет души;

26 деветнадесетият — за Малотий, синовете му и братята му, дванадесет души;

27 двадесетият — за Елиата, синовете му и братята му, дванадесет души;

28 двадесет и първият — за Отир, синовете му и братята му, дванадесет души;

29 двадесет и вторият — за Гидалтий, синовете му и братята му, дванадесет души;

30 двадесет и третият — за Маазиот, синовете му и братята му, дванадесет души;

31 и двадесет и четвъртият — за Ромамтиезер, синовете му и братята му, дванадесет души.