1 Chronicles 26

1 За отредите на вратарите: от кореевците: Меселемия, синът на Корей, от синовете на Асаф.

2 И Меселемия имаше синове: Захария, първородният; Едиил, вторият, Зевадия, третият; Ятниил, четвъртият;

3 Елам, петият; Йоанан, шестият; Елиоинай, седмият.

4 И Овид-Едом имаше синове: Семая, първородният; Йозавад, вторият; Йоах, третият; Сахар, четвъртият; Натанаил, петият;

5 Амиил, шестият; Исахар, седмият; Феулатай, осмият; защото Бог го беше благословил.

6 И на сина му Семая се родиха синове, които властваха над бащиния си дом, защото бяха силни и храбри мъже.

7 Синове на Семая: Офний и Рафаил, и Овид, Елзавад и братята му, силни мъже, Елиу и Семахия.

8 Всички тези от синовете на Овид-Едом, те и синовете им, и братята им, бяха силни мъже, способни за службата, шестдесет и двама души от Овид-Едом.

9 А Меселемия имаше синове и братя, силни мъже, осемнадесет души.

10 И Оса от синовете на Мерарий имаше синове: Симрий, главата — въпреки че не беше първородният, пак баща му го направи глава;

11 Хелкия, вторият; Тевалия, третият; Захария, четвъртият. Всички синове и братя на Оса бяха тринадесет души.

12 Тези отреди на вратарите, според главите на семействата, имаха задължение като братята си да служат в ГОСПОДНИЯ дом.

13 И за всяка порта хвърлиха жребий според бащините си домове, малкият, както и големият.

14 И за Селемия жребият падна за изток. И хвърлиха жребий за сина му Захария, мъдър съветник; и неговият жребий излезе за север;

15 за Овид-Едом — за юг, а за синовете му — за склада;

16 за Суфим и Оса — за запад, при портата Салехет, при пътя, който върви нагоре, стража срещу стража.

17 На изток бяха шестима левити на ден, на север — четирима на ден, на юг — четирима на ден, и при склада — по двама;

18 при Парвар, на запад — четирима на пътя и двама при Парвар.

19 Това са отредите на вратарите от синовете на корейците и от синовете на Мерарий.

20 А от левитите Ахия беше над съкровищата на Божия дом и над съкровищата на посветените неща.

21 Синовете на Ладан, синовете на гирсонеца Ладан, главите на бащините домове на гирсонеца Ладан, ехиилците:

22 синовете на ехиилците: Зетам и брат му Йоил бяха над съкровищата на ГОСПОДНИЯ дом.

23 От амрамовците, исааровците, хевроновците и озииловците

24 Суваил, синът на Гирсом, син на Мойсей, беше надзирател над съкровищата.

25 А братята му от Елиезер: синът му Равия, и негов син — Исая, и негов син — Йорам, и негов син — Зехрий, и негов син — Селомит.

26 Този Селомит и братята му бяха над всичките съкровища на посветените неща, които посветиха цар Давид и главите на бащините домове, хилядниците и стотниците, и военачалниците.

27 От войните и от плячката бяха посветили за поддържането на ГОСПОДНИЯ дом.

28 И всичко, което бяха посветили гледачът Самуил и Саул, синът на Кис, и Авенир, синът на Нир, и Йоав, синът на Саруя, всичко посветено беше под ръката на Селомит и братята му.

29 От исааровците Ханания и синовете му бяха управители и съдии над Израил за външните дела.

30 От хевроновците Асавия и братята му, хиляда и седемстотин силни мъже, бяха надзиратели над Израил отсам Йордан, на запад, за всичките ГОСПОДНИ дела и в служба на царя.

31 От хевроновците Ерия беше глава — от хевроновците, според родословието им, според бащините им домове. В четиридесетата година на царуването на Давид ги прегледаха и между тях се намериха силни и храбри мъже в Язир-Галаад.

32 И братята му бяха две хиляди и седемстотин силни мъже, глави на бащини домове. И цар Давид ги постави над рувимците и гадците, и половината манасиево племе за всички Божии дела и за делата на царя.