1 Chronicles 28

1 Тогава Давид събра в Ерусалим всичките началници на Израил, началниците на племената, началниците на отредите, които служеха на царя, и хилядниците, и стотниците и настойниците на всичките имоти и притежания на царя и на синовете му, както и скопците му, и силните му мъже, всичките силни и храбри мъже.

2 И цар Давид се изправи на краката си и каза: Чуйте ме, братя мои и мой народе. Аз имах на сърце да построя дом за почивка на ковчега на ГОСПОДНИЯ завет и за подножието на нашия Бог; и съм направил приготовление за строежа.

3 Но Бог ми каза: Ти няма да построиш дом на Името Ми, защото си военен мъж и си пролял много кръв.

4 А ГОСПОД, Израилевият Бог избра мен от целия ми бащин дом, за да бъда цар над Израил до века; защото избра Юда за вожд, а от юдовия дом — дома на баща ми, и между синовете на баща ми благоволи в мен да ме направи цар над целия Израил.

5 А от всичките ми синове — защото ГОСПОД ми е дал много синове — Той избра сина ми Соломон да седи на престола на ГОСПОДНОТО царство над Израил.

6 И Той ми каза: Синът ти Соломон, той ще построи дома Ми и дворовете Ми, защото го избрах да Ми бъде син, и Аз ще му бъда Отец.

7 И Аз ще утвърдя царството му до века, ако постоянства да изпълнява заповедите Ми и правилата Ми, както днес.

8 И сега ви казвам пред очите на целия Израил, ГОСПОДНОТО събрание, и пред ушите на нашия Бог: Пазете и търсете всички заповеди на ГОСПОДА, своя Бог, за да притежавате тази добра земя и да я оставите в наследство на синовете си след себе си до века.

9 И ти, сине мой, Соломоне, познай Бога на баща си и Му служи с неразделено сърце и с доброволна душа, защото ГОСПОД изпитва всички сърца и знае всички стремежи на мислите. Ако Го търсиш, ще Го намериш; но ако Го оставиш, ще те отхвърли вечно.

10 Внимавай сега, защото ГОСПОД те избра да Му построиш дом за светилище. Бъди силен и действай!

11 И Давид даде на сина си Соломон плана на предверната зала на храма и на сградите му, и на съкровищниците му, и на горните му стаи, и на вътрешните му стаи, и на мястото на умилостивилището,

12 и плана на всичко, което прие чрез Духа: за дворовете на ГОСПОДНИЯ дом и за всичките околни стаи, за съкровищниците на Божия дом и за съкровищниците на посветените неща;

13 и за отредите на свещениците и левитите, и за всяка работа по службата в ГОСПОДНИЯ дом; и за всички вещи за службата в ГОСПОДНИЯ дом;

14 за златото според теглото на златото на всички вещи за всяка служба; за всички сребърни вещи според теглото им, за всички вещи за всяка служба;

15 и теглото на златните светилници и на златните им светила според теглото на всеки светилник и на светилата му; и за сребърните светилници според теглото на светилника и на светилата му, според употребата на всеки светилник;

16 и за теглото на златото за масите за присъствените хлябове, за всяка маса; и за среброто за сребърните маси;

17 и за вилиците, за легените и за поливалниците от чисто злато, и за златните чаши според теглото на всяка чаша, и за сребърните чаши според теглото на всяка чаша;

18 и за кадилния олтар от пречистено злато според теглото му; и плана за колесницата на херувимите от злато, които простират криле и покриват ковчега на ГОСПОДНИЯ завет.

19 Всичко това, каза Давид, Той ме научи чрез писание — чрез това, че ръката на ГОСПОДА беше над мен — всички дела на плана.

20 И Давид каза на сина си Соломон: Бъди силен и смел и действай! Не се бой и не се страхувай, защото ГОСПОД Бог, моят Бог, е с теб. Той няма да те остави и няма да те напусне, докато цялото дело за службата на ГОСПОДНИЯ дом не бъде завършено.

21 И ето ги отредите на свещениците и левитите за цялата служба на Божия дом; и във всяка работа с теб ще бъдат хора, усърдни и умели за всяка служба; и началниците и целият народ са изцяло с теб да изпълняват твоите заповеди.