1 Chronicles 3

1 А това са синовете на Давид, които му се родиха в Хеврон: първородният Амнон, от езраелката Ахиноама; вторият Даниил, от кармилката Авигея;

2 третият Авесалом, син на Мааха, дъщеря на гесурския цар Талмай; четвъртият Адония, син на Агита;

3 петият Сефатия, от Авитала; шестият Итраам, от жена му Егла.

4 Шестимата му се родиха в Хеврон, където царува седем години и шест месеца; а в Ерусалим царува тридесет и три години.

5 А тези му се родиха в Ерусалим: Сама и Совав, и Натан, и Соломон, четирима, от Витсуа, дъщеря на Амиил;

6 и Евар, и Елисама, и Елифалет,

7 и Ногах, и Нефес, и Яфия,

8 и Елисама, и Елиада, и Елифалет, девет.

9 Всички тези бяха синове на Давид, без синовете от наложниците; и Тамар беше тяхна сестра.

10 А син на Соломон беше Ровоам, негов син — Авия, негов син — Аса, негов син — Йосафат,

11 негов син — Йорам, негов син — Охозия, негов син — Йоас,

12 негов син — Амасия, негов син — Азария, негов син — Йотам,

13 негов син — Ахаз, негов син — Езекия, негов син — Манасия,

14 негов син — Амон, негов син — Йосия.

15 Синове на Йосия: първородният Йоанан, вторият Йоаким, третият Седекия, четвъртият Селум.

16 Синове на Йоаким: синът му Йехония и неговият син Седекия.

17 Синове на Йехония: Асир, синът му Салатиил,

18 и Малхирам, и Федаия, и Сенасар, Екамия, Осама и Недавия.

19 Синове на Федаия: Зоровавел и Семей. Синове на Зоровавел: Месулам и Анания, а сестра им беше Саломита,

20 и Асува, и Оел, и Варахия, и Асадия, и Юсав-Есед, петима.

21 Синове на Анания: Фелатия и Исая, синовете на Рафаия, синовете на Арнан, синовете на Авдия, синовете на Сехания.

22 А син на Сехания беше Семая. Синове на Семая: Хатус и Игал, и Вария, и Неария, и Сафат, шестима.

23 Синове на Неария: Елиоинай, и Езекия, и Азрикам, трима.

24 Синове на Елиоинай: Одая, и Елиасив, и Фелая, и Акув, и Йоанан, и Далаия, и Ананий, седем.