1 Chronicles 4

1 Синове на Юда: Фарес, Есрон и Хармий, и Ор, и Совал.

2 И Реаия, синът на Совал, роди Яат; а Яат роди Ахумай и Лаад. Тези са родовете на сарайците.

3 А тези са от бащата на Итам: Езраел, Есма и Едвас, а името на сестра им беше Аселелфония,

4 и Фануил, бащата на Гедер, и Езер, бащата на Хус. Тези са потомците на Ор, първородния на Ефрата, бащата на Витлеем.

5 И Асхор, бащата на Текуе, имаше две жени — Хала и Наара.

6 Наара му роди Ахузам и Ефер, и Теманий, и Ахастарий; тези бяха синове на Наара.

7 А синове на Хала: Сетер и Есуар, и Етнан.

8 И Кос роди Анув, Совива и родовете на Ахарил, сина на Арум.

9 А Явис беше най почитан между братята си; и майка му го нарече Явис, като каза: В болки го родих.

10 И Явис призова Израилевия Бог и каза: Дано ме благословиш и дано разшириш областите ми, и ръката Ти да бъде с мен, и да ме пазиш от зло, за да нямам скръб! И Бог му даде това, което поиска.

11 А Хелув, братът на Суя, роди Махир; той беше бащата на Естон.

12 А Естон роди Ветрафа и Фасей, и Техина, основателя на град Наас; тези са мъжете от Риха.

13 Синове на Кенез: Готониил и Сарая, а син на Готониил: Атат.

14 А Меонотай роди Офра, а Сарая роди Йоав, бащата на долината на занаятчиите, защото бяха занаятчии.

15 А синовете на Халев, сина на Ефоний: Иру, Иле и Наам, а синът на Иле беше Кенез.

16 А синове на Ялелеил: Зиф и Зифа, Тирия и Асареил.

17 А синове на Езра: Етер и Меред, и Ефер, и Ялон; а жената на Меред забременя и роди Мариам и Самай, и Есва, бащата на Естемоа;

18 а жена му, юдейката, роди Яред, бащата на Гедор, и Хевер, бащата на Сохо, и Екутиил, бащата на Заноа. Тези са синовете на Вития, дъщерята на фараона, която Меред взе за жена.

19 И синовете на жената на Одия, сестрата на Нахам: бащата на гармиеца Кеила и маахатецът Естемо.

20 А синовете на Симон: Амнон и Рина, Венанан и Тилон. А синове на Есий: Зохет и Вензохет.

21 Синовете на Шела, сина на Юда: Ир, бащата на Лиха, и Лаада, бащата на Мариса, и родовете от дома на тези, които работеха висон, от дома на Асвея,

22 и Йоаким, и мъжете на Хозива, и Йоас, и Сараф, които владееха над Моав, и Ясувилехем. Тези неща са стари.

23 Тези бяха грънчарите и жителите на Нетаим и Гедира. Там живееха при царя, за да му работят.

24 Синовете на Симеон: Намуил и Ямин, Ярив, Зара, Саул;

25 негов син — Селум, негов син — Мавсам, негов син — Масма.

26 Синове на Масма: синът му Амуил, негов син — Закхур, негов син — Семей.

27 А Семей имаше шестнадесет сина и шест дъщери, но братята му нямаха много синове и целият им род не се умножи като синовете на Юда.

28 Те се заселиха във Вирсавее и Молада, и Асар-Суал,

29 и във Вила, и в Есем, и в Толад,

30 и във Ватуил, и в Хорма, и в Сиклаг,

31 и във Вет-Мархавот, и в Асар-Сусим, и във Вет-Вирей, и в Саараим; тези бяха градовете им, докато се възцари Давид.

32 И селата им: Итам и Аин, Римон и Тохен, и Асан, пет града,

33 заедно с всичките села, които бяха около тези градове до Ваал. Това бяха местата, на които живееха, и си имаха родословия.

34 И Месовав и Ямлих, и Йоса, син на Амасия,

35 Йоил, Ииуй, синът на Йосивия, син на Сарая, син на Асиил,

36 и Елиоинай, и Якова, и Есохаия, и Асаия, и Адиил, и Есимиил, и Ваная,

37 и Зиза, синът на Сифий, син на Алон, син на Едаия, син на Симрий, син на Семая:

38 тези споменати по имена бяха първенци на родовете си; и бащините им домове нараснаха много.

39 И отидоха чак до прохода на Гедор, на източната страна на долината, за да търсят паша за стадата си.

40 И намериха тлъста и добра паша и земята беше обширна, спокойна и мирна, защото тези, които бяха живели там преди, бяха от Хам.

41 И тези записани по име дойдоха в дните на юдовия цар Езекия и разбиха шатрите им и меунитите, които намериха там, и изпълниха над тях проклятието, както е и до днес, и се заселиха на тяхното място, защото там имаше паша за стадата им.

42 И от тях, от синовете на Симеон, петстотин мъже отидоха в планината Сиир, като ги водеха Фелатия и Неария, и Рафаия, и Озиил, синовете на Есий,

43 и избиха останалите от Амалик, които бяха оцелели, и се заселиха там и до днес.