1 Chronicles 7

1 Синовете на Исахар: Тола и Фуа, Ясув и Симрон, четирима.

2 Синовете на Тола: Озий и Рафаия, и Ериил, и Ямай, и Евсам и Самуил, глави на бащините си домове, от Тола, силни и храбри мъже според родовете им; броят им беше двадесет и две хиляди и шестстотин в дните на Давид.

3 Синове на Озий: Езраия; а синове на Езраия: Михаил и Авдия, и Йоил, и Есия, общо петима глави.

4 И с тях, според родовете им, според бащините им домове, имаше полкове войска за бой, тридесет и шест хиляди души, защото имаха много жени и деца.

5 А братята им, според всичките родове на Исахар, силни и храбри мъже, всичките записани в родословията си, бяха осемдесет и седем хиляди души.

6 От Вениамин: Вела и Вехер, и Едиил, трима.

7 Синове на Вела: Есвон и Озий, и Озиил, и Еримот, и Ирий, петима, глави на бащини домове, силни и храбри мъже; записаните в родословията бяха двадесет и две хиляди тридесет и четирима души.

8 Синове на Вехер: Зерима и Йоас, и Елиезер, и Елиоинай, и Амрий, и Еримот, и Авия, и Анатот, и Аламет; всички тези бяха синове на Вехер.

9 А записаните в родословието им, според родовете им, глави на бащините им домове, силни и храбри мъже, бяха двадесет хиляди и двеста.

10 Синовете на Едиил: Валаан; а синове на Валаан: Еус и Вениамин, и Аод, и Ханаана, и Зитан, и Тарсис, и Ахисаар;

11 всички тези бяха синове на Едиил, глави на бащини домове, силни и храбри мъже — седемнадесет хиляди и двеста души, които във война излизаха на бой.

12 А Суфам и Уфам бяха синове на Ир, а Усим беше син на Ахир.

13 Синовете на Нефталим: Ясиил и Гуний, и Есер, и Селум, синове на Вала.

14 Синове на Манасия: Асриил, когото му роди жена му; а арамейската му наложница роди Махир, бащата на Галаад.

15 А Махир взе за жена сестрата на Уфам и Суфам, а името на сестра им беше Мааха. А името на втория му син беше Салпаад; и Салпаад имаше само дъщери.

16 А Мааха, жената на Махир, роди син и го нарече Фарес; а името на брат му беше Сарес, а на синовете му: Улам и Раким.

17 А син на Улам беше Ведан. Тези бяха синовете на Галаад, сина на Махир, син на Манасия.

18 А сестра му Амолехет роди Исуд, Авиезер и Маала.

19 Синовете на Семид: Ахиан и Тихем, и Ликхий, и Аниам.

20 Синовете на Ефрем: Сутула, и негов син — Веред, и негов син — Тахат, и негов син — Елеада, и негов син — Тахат,

21 и негов син — Завад, и негов син — Сутала, и Езер, и Елеад. А гетските мъже, които бяха родени в това място, ги убиха, защото бяха слезли да отнемат добитъка им.

22 И баща им Ефрем жали много дни и братята му дойдоха да го утешат.

23 После влезе при жена си и тя забременя и роди син, и го нарече Верия, поради нещастието, което се беше случило в дома му.

24 А дъщеря му беше Сеера; тя съгради долния и горния Веторон и Узен-Сеера.

25 И негов син беше Рефа, и Ресеф, и негов син — Тела, и негов син — Тахан,

26 негов син — Ладан, негов син — Амиуд, негов син — Елисама,

27 негов син — Навий, негов син — Иисус.

28 А притежанията им и селищата им бяха Ветил със селата му и към изгрев слънце — Нааран, и към залез слънце — Гезер със селата му, и Сихем със селата му, до Гая със селата й.

29 А в областите на синовете на Манасия бяха: Ветсан със селата му, Таанах със селата му, Магедон със селата му и Дор със селата му. В тях се заселиха синовете на Йосиф, сина на Израил.

30 Синове на Асир: Емна и Есуа, и Есуй, и Верия, а Сера беше сестра им.

31 Синове на Верия: Хевер и Малхиел; той беше баща на Вирзавит.

32 А Хевер роди Яфлет и Сомир, и Хотам, и сестра им Суя.

33 Синове на Яфлет: Фасах и Вимал, и Асуат. Тези са синовете на Яфлет.

34 Синове на Сомир: Ахий и Рога, и Ехува, и Арам.

35 Синове на брат му Елем: Софа и Емна, и Селис, и Амал.

36 Синове на Софа: Суа и Арнефер, и Согал, и Верий, и Емра,

37 Восор и Од, и Сама, и Силса, и Итран, и Веера.

38 Синове на Етер: Ефоний и Фасфа, и Ара.

39 Синове на Ула: Арах и Аниил, и Рисия.

40 Всички тези бяха синове на Асир, глави на бащини домове, избрани, силни и храбри мъже, главни първенци. И броят на записаните в родословието им за военна служба, за бой беше двадесет и шест хиляди мъже.