1 Chronicles 8

1 А Вениамин роди първородния си Вела, втория Асвил и третия Аара,

2 четвъртия Ноя и петия Рафа.

3 И Вела имаше синове: Адар и Гира, и Авиуд,

4 и Ависуй, и Нееман, и Ахоа,

5 и Гира, и Сефуфан, и Урам.

6 А тези са синовете на Аод, които бяха глави на бащините домове на жителите на Гава, и бяха отведени в плен в Манахат:

7 Нееман и Ахия, и Гира, който ги отведе. Той роди Аза и Ахиуд.

8 А Саараим роди синове в моавските полета, след като отпрати жените си Усима и Ваара.

9 От жена си Одеса роди Йовав и Савия, и Миса, и Малхам,

10 и Еус, и Сахия и Мирма; тези бяха синовете му, глави на бащини домове.

11 А от Усима беше родил Авитов и Елфаал.

12 Синове на Елфаал: Евер и Мисаам, и Самер; той построи Оно и Лод, и селата му;

13 и Верия и Сема; те бяха глави на бащините домове на жителите на Еалон, те изгониха гетските жители;

14 и Ахио, Сасак и Еримот,

15 и Зевадия, и Арад, и Адер,

16 и Михаил, и Еспа, и Йоха бяха синове на Верия.

17 И Зевадия и Месулам, и Езекий, и Хевер,

18 и Есмерай, и Езлия, и Йовав бяха синове на Елфаал.

19 И Яким и Зехрий, и Завдий,

20 и Елиинай, и Силатай, и Елиил,

21 и Адая, и Верая, и Симрат бяха синове на Симей.

22 И Есфан, и Евер, и Елиил,

23 и Авдон, и Зехрий, и Анан,

24 и Анания, и Елам, и Анатотия,

25 и Ефадия, и Фануил бяха синове на Сасак.

26 И Самсерай и Сеария, и Готолия,

27 и Яресия, и Илия, и Зехрий бяха синове на Ероам.

28 Те бяха глави на бащини домове, глави според родословията си; те живееха в Ерусалим.

29 А в Гаваон живееше бащата на Гаваон. Името на жена му беше Мааха,

30 а първородният му син беше Авдон, после Сур и Кис, и Ваал, и Надав,

31 и Гедор, и Ахио, и Захер,

32 и Макелот, който роди Сама. И те също живееха с братята си в Ерусалим, срещу братята си.

33 И Нир роди Кис, а Кис роди Саул, а Саул роди Йонатан и Мелхисуя, и Авинадав, и Ес-Ваал.

34 А синът на Йонатан беше Мерив-Ваал, а Мерив-Ваал роди Михей.

35 А синовете на Михей бяха Фитон и Мелех, и Тарея, и Ахаз.

36 И Ахаз роди Йоада, а Йоада роди Алемет и Азмавет, и Зимрий, а Зимрий роди Моса,

37 а Моса роди Винея, негов син беше Рафа, негов син — Елеаса, негов син — Асиил.

38 А Асиил имаше шестима сина, и това са имената им: Азрикам, Вохеру и Исмаил, и Сеария, и Авдия, и Анан — всички тези бяха синове на Асиил.

39 А синовете на брат му Исек: първородният му Улам, вторият Еус и третият Елифалет.

40 И синовете на Улам бяха силни и храбри мъже, които опъваха лък; и имаха много синове и внуци — сто и петдесет души. Всички тези са от синовете на Вениамин.