1 Chronicles 9

1 И целият Израил се записа по родословия, и ето, записани са в Книгата на израилевите царе. И Юда беше отведен в плен във Вавилон поради престъпленията си.

2 А първите жители, които се настаниха в притежанията си, в градовете си, бяха: Израил, свещениците, левитите и нетинимите.

3 И в Ерусалим се заселиха от синовете на Юда, от синовете на Вениамин, от синовете на Ефрем и Манасия:

4 Утай, син на Амиуд, син на Амрий, син на Имрий син на Ваний, от синовете на Фарес, сина на Юда;

5 от шелаевците: първородният Асая и синовете му;

6 от синовете на Зара: Еуил и братята им, шестстотин и деветдесет души.

7 От синовете на Вениамин: Салу, син на Месулам, син на Одуя, син на Асенуй;

8 и Евния, син на Ероам, и Ила син на Озия, син на Михри, и Месулам, син на Сефатия, син на Рагуил, син на Евния;

9 и братята им, според родословието им, деветстотин петдесет и шест души. Всички тези мъже бяха глави на бащини домове над бащините си домове.

10 А от свещениците: Едая и Йоярив, и Яхин,

11 и Азария, син на Хелкия, син на Месулам, син на Садок, син на Мераиот, син на Ахитов, началник на Божия дом;

12 и Адая, син на Ероам, син на Пасхор, син на Мелхия; и Маасай, син на Адиил, син на Язир, син на Месулам, син на Месилемит, син на Емир;

13 и братята им, глави на бащините им домове, хиляда седемстотин и шестдесет души, мъже, силни и храбри за делото на службата на Божия дом.

14 А от левитите: Семая, син на Асув, син на Азрикам, син на Асавия, от синовете на Мерарий;

15 и Ваквакар, Ерес и Галал, и Матания, син на Михей, син на Зехрий, син на Асаф;

16 и Авдия, син на Семая, син на Галал, син на Едутун; и Варахия, син на Аса, син на Елкана, който се засели в селата на нетофатците.

17 И вратарите: Селум и Акув, и Талмон, и Ахиман, и братята им; Селум беше главата;

18 и досега те стоят при царската порта към изгрев слънце. Те бяха вратари на становете на синовете на Леви.

19 А Селум, син на Коре, син на Авиасаф, син на Корей, и братята му от бащиния му дом, кореевците, бяха над делото на службата, пазачи на праговете на шатъра. И бащите им бяха пазачи на входа на ГОСПОДНИЯ стан.

20 По-рано началник над тях беше Финеес, синът на Елеазар, и ГОСПОД беше с него.

21 Захария, синът на Меселемия, беше пазач при входа на шатъра за срещане.

22 Всички те, избрани за пазачи при праговете, бяха двеста и дванадесет. Те бяха записани по родословия в селата си. Давид и гледачът Самуил ги бяха поставили на длъжността им.

23 И те и синовете им стояха при портите на ГОСПОДНИЯ дом, на дома на шатъра, като стражи.

24 Вратарите бяха на четирите страни: на изток, на запад, на север и на юг.

25 А братята им, които бяха по селата си, трябваше да идват на всеки седем дни в определени времена, за да бъдат заедно с тях.

26 Защото тези левити, четиримата главни вратари, оставаха на службата си и надзираваха стаите и съкровищата на Божия дом.

27 И те нощуваха около Божия дом, защото на тях беше възложена стражата, и те трябваше да го отварят всяка сутрин.

28 И някои от тях бяха над служебните вещи, защото под брой ги внасяха и под брой ги изнасяха.

29 И някои от тях бяха определени над другите вещи, над всичките вещи на светилището и над пшеничното брашно, и виното, и маслиненото масло, и ливана, и ароматите.

30 А някои от синовете на свещениците приготовляваха благоуханното масло.

31 А на Мататия, от левитите, първородния на корееца Селум, бяха поверени печените в тава жертви.

32 И някои от братята им, от синовете на каатците, бяха поставени над присъствените хлябове, да ги приготовляват всяка събота.

33 А тези бяха певците, началниците на бащините домове на левитите, които живееха в стаите свободни от друга служба, защото бяха заети в работата си денем и нощем.

34 Тези бяха главите на бащините домове на левитите, глави според родословията си. Те живееха в Ерусалим.

35 А в Гаваон живееше Еил, бащата на Гаваон. Името на жена му беше Мааха,

36 а първородният му син беше Авдон, после Сур, и Кис, и Ваал, и Нир, и Надав,

37 и Гедор, и Ахио, и Захария, и Макелот.

38 А Макелот роди Симеам. И те се заселиха с братята си в Ерусалим, срещу братята си.

39 И Нир роди Кис, а Кис роди Саул, а Саул роди Йонатан и Мелхсисуя, и Авинадав, и Ес-Ваал.

40 А синът на Йонатан беше Мерив-Ваал, а Мерив-Ваал роди Михей.

41 А синове на Михей бяха Фитон и Мелех, и Тарея,

42 и Ахаз, който роди Яра; а Яра роди Алемет и Азмавет, и Зимрий; а Зимрий роди Моса,

43 а Моса роди Виней, а негов син беше Рафаия, негов син — Елеаса, а негов син — Асил.

44 А Асил имаше шестима сина и това са имената им: Азрикам, Вохеру и Исмаил, и Сеария, и Авдия, и Анан. Тези са синове на Асил.