1 Corinthians 1

1 Павел, с Божията воля призован да бъде апостол на Иисус Христос, и брат Состен,

2 до Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христос Иисус, призованите светии, заедно с всички, които призовават на всяко място Името на Иисус Христос, нашия Господ, който е и техен, и наш:

3 Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Иисус Христос.

4 Винаги благодаря на моя Бог заради вас за Божията благодат, която ви е дадена в Христос Иисус;

5 че в Него се обогатихте във всичко — във всяко слово и всяко познание,

6 както се утвърди у вас Христовото свидетелство,

7 така че не ви липсва нито една дарба, като чакате явяването на нашия Господ Иисус Христос,

8 който и до края ще ви утвърждава, за да бъдете безупречни в Деня на нашия Господ Иисус Христос.

9 Верен е Бог, чрез когото бяхте призовани в общение с Неговия Син Иисус Христос, нашия Господ.

10 Сега аз ви умолявам, братя, чрез Името на нашия Господ Иисус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма разцепления между вас, а да бъдете съединени в един и същ ум и в едно и също мнение.

11 Защото някои от Хлоините домашни ми казаха за вас, братя мои, че между вас имало разпри.

12 Искам да кажа, че всеки от вас казва: Аз съм Павлов; А аз — Аполосов; А аз — Кифов; А пък аз — Христов.

13 Нима Христос се е разделил? Нима Павел беше разпънат за вас? Или се кръстихте в името на Павел?

14 Благодаря на Бога, че не съм кръстил никого от вас освен Крисп и Гай,

15 за да не каже никой, че сте били кръстени в моето име.

16 Кръстих още и Стефаниновия дом. Освен тях не помня да съм кръстил някой друг.

17 Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, а да проповядвам благовестието — не с мъдростта на думите, за да не би кръстът на Христос да се лиши от значението си.

18 Защото словото на кръста е безумие за тези, които погиват; но за нас, които биваме спасени, то е Божия сила.

19 Понеже е писано: "Ще унищожа мъдростта на мъдрите и разума на разумните ще отхвърля."

20 Къде е мъдрият? Къде Е книжникът? Къде е защитникът на този свят? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост?

21 Защото, понеже в Божията мъдрост светът не позна Бога чрез мъдрост, Бог благоволи чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите.

22 Понеже юдеите искат знамение, а гърците търсят мъдрост;

23 но ние проповядваме разпънатия Христос: за юдеите — препънка, а за езичниците — глупост,

24 но за самите призвани — и юдеи, и гърци — Христос, Божия сила и Божия мъдрост.

25 Защото Божието глупаво е по-мъдро от хората и Божията немощ — по-силна от хората.

26 Понеже, братя, виждате какви сте вие призваните — че между вас няма мнозина мъдри по плът, нито мнозина могъщи, нито мнозина благородни.

27 Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; и Бог избра слабите неща на света, за да посрами силните;

28 още и долните и презрените неща на света избра Бог; и онези неща, които не са, за да унищожи тези, които са,

29 за да не се похвали никое създание пред Бога.

30 А вие сте от Него в Христос Иисус, който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление;

31 така че, както е писано: "който се хвали, с Господа да се хвали."