1 Corinthians 10

1 Не искам, братя, да не знаете, че нашите бащи са били всички под облака и всички са минали през морето,

2 и всички в Мойсей са се кръстили в облака и в морето,

3 и всички са яли една и съща духовна храна,

4 и всички са пили от едно и също духовно питие, защото пиеха от духовната Канара, която ги придружаваше — и тази Канара беше Христос.

5 Но въпреки това в повечето от тях Бог не благоволи, защото ги измори в пустинята.

6 Но тези неща бяха пример за нас, за да не жадуваме за злото, както те жадуваха.

7 И не бъдете идолопоклонници, като някои от тях, според писаното: "Народът седна да яде и да пие, и стана да играе."

8 Нито да блудстваме, както блудстваха някои от тях и паднаха в един ден двадесет и три хиляди души.

9 Нито да изпитваме Христос, както някои от тях Го изпитаха и погинаха от змиите.

10 И не роптайте, както роптаеха някои от тях и погинаха от изтребителя.

11 А всичко това им се случи за пример и беше записано за поука на нас, върху които са дошли последните времена.

12 Затова, който мисли, че стои, нека внимава да не падне.

13 Никакво изкушение не ви е постигнало, освен това, което е човешко; но Бог е верен, който няма да допусне да бъдете изкушени повече, отколкото ви е силата, но заедно с изкушението ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.

14 Затова, възлюбени мои, бягайте от идолослужението.

15 Говоря като на разумни — вие сами съдете за това, което казвам.

16 Чашата на благословението, която ние благославяме, не е ли участие в Христовата кръв? Хлябът, който разчупваме, не е ли участие в Христовото тяло?

17 Защото ние, многото, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в този един хляб участваме.

18 Вижте Израил по плът: тези, които ядат жертвите, нямат ли участие в олтара? Тогава какво?

19 Казвам ли аз, че идолът е нещо или че идоложертвеното е нещо?

20 Не, но онова, което жертват езичниците, го жертват на демоните, а не на Бога, но аз не желая вие да имате общение с демоните.

21 Не можете да пиете Господната чаша и чашата на демоните, не можете да участвате в Господната трапеза и в трапезата на демоните.

22 Или искаме да подбудим Господа към ревност? Ние по-силни ли сме от Него?

23 Всичко е позволено, но не всичко е полезно; всичко е позволено, но не всичко е изграждащо.

24 Никой да не търси своята си полза, а всеки — ползата на другия.

25 Яжте всичко, което се продава в месарницата, без да го изпитвате заради съвестта си;

26 защото "Господна е земята и всичко, каквото има в нея."

27 Ако ви покани някой от невярващите и вие желаете да отидете, яжте каквото и да сложат пред вас, без да го изпитвате заради съвестта си.

28 Но ако някой ви каже: Това е било принесено в жертва на идоли; не яжте заради този, който ви го е известил, и заради съвестта.

29 Имам предвид не твоята съвест, а на другия; понеже, защо да се съди моята свобода от друга съвест?

30 Ако аз участвам в яденето с благодарение, защо да ме злословят за онова, за което благодаря?

31 И така, ядете ли, пиете ли, или вършите нещо друго, всичко вършете за Божията слава.

32 Не ставайте спънка нито за юдеи, нито за гърци, нито за Божията църква,

33 както и аз се стремя да угодя на всички във всичко, като търся не своята собствена полза, а ползата на мнозина, за да се спасят.