1 Corinthians 16

1 А колкото за събирането на дарение за светиите, правете и вие така, както наредих в църквите в Галатия.

2 Във всеки първи ден на седмицата всеки от вас да си отделя и да събира според успеха на работите си, за да не се събира, когато аз дойда.

3 И когато дойда, ще изпратя с писма онези, които ще одобрите, да отнесат дара ви в Ерусалим.

4 И ако си заслужава да отида и аз, ще пътуват с мен.

5 Но при вас ще дойда, след като мина през Македония, понеже минавам през Македония.

6 И може и да остана при вас или дори да презимувам, за да ме изпратите вие, накъдето отида.

7 Защото не ми се иска да ви видя сега, като минавам, а се надявам да остана при вас известно време, ако позволи Господ.

8 А в Ефес ще остана до Петдесетницата,

9 защото ми се отвори голяма врата за работа, а има и много противници.

10 Ако дойде Тимотей, внимавайте да бъде без страх между вас, защото и той работи Господното дело, както и аз.

11 Затова никой да не го презира, а го изпратете с мир, за да дойде при мен, защото го очаквам с братята.

12 А колкото за брат Аполос, много му се молих да дойде при вас с братята, но никак не му се искаше да дойде сега. Ще дойде обаче, когато намери случай.

13 Бдете! Стойте твърдо във вярата! Бъдете мъжествени! Бъдете силни!

14 Всичко у вас да става с любов.

15 Още ви моля, братя: знаете, че домът на Стефанин е първият плод на Ахая и че те са посветили себе си да служат на светиите;

16 подчинявайте се на такива и на всеки, който съдейства в делото и се труди.

17 Радвам се за идването на Стефанин, на Фортунат и Ахаик, защото те запълниха вашата липса,

18 понеже освежиха моя и вашия дух. Такива признавайте.

19 Поздравяват ви църквите, които са в Азия. Много поздрави ви изпращат в Господа Акила и Прискила с църквата в техния дом.

20 Поздравяват ви всичките братя. Поздравете се един друг със свята целувка.

21 Поздрава пиша аз, Павел, със собствената си ръка.

22 Ако някой не обича Господ Иисус Христос, да бъде проклет. МаранатЁ.

23 Благодатта на Господ Иисус Христос да бъде с вас.

24 Моята любов да бъде с всички вас в Христос Иисус. Амин.