1 Corinthians 3

1 И аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни хора, а като на плътски, като на невръстни в Христос.

2 Храних ви с мляко, а не с твърда храна; защото още не можехте да я приемете, а и сега още не можете.

3 Защото и досега сте плътски. Защото, докато между вас има завист и кавги, и разцепления, не сте ли плътски и не постъпвате ли по човешки?

4 Защото, когато един казва: Аз съм Павлов, а друг: Аз съм Аполосов, не постъпвате ли по човешки?

5 Какво е тогава Аполос и какво — Павел? Служители, чрез които повярвахте, и то, както Господ е дал на всекиго.

6 Аз посадих, Аполос напои, но Господ даде растежа.

7 И така, нито този, който сади, е нещо, нито този, който напоява, а Господ, който дава растеж.

8 И така, този, който сади, и този, който напоява, са едно, но всеки ще получи своя собствена награда според своя собствен труд.

9 Защото сме съработници на Бога; вие сте Божия нива, Божи строеж.

10 Според дадената ми Божия благодат, като мъдър майстор-строител аз положих основа, а друг гради на нея. Но всеки нека да внимава как гради на нея.

11 Защото никой не може да положи друга основа освен тази, която е положена, която е Иисус Христос.

12 И ако някой гради на тази основа злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама,

13 на всекиго работата ще стане явна каква е; защото Денят ще я изяви, понеже в огън се открива; и огънят ще изпита каква е работата на всекиго.

14 Този, на когото работата, която е градил, устои, ще получи награда.

15 А този, на когото работата изгори, ще претърпи загуба; но самият той ще се спаси, само че като през огън.

16 Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас?

17 Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свят, а този храм сте вие.

18 Нека никой да не лъже себе си! Ако някой между вас мисли, че е мъдър според този свят, нека стане глупав, за да бъде мъдър.

19 Защото мъдростта на този свят е глупост пред Бога, понеже е писано: "Улавя мъдрите в лукавството им";

20 и пак: "Господ знае, че разсъжденията на мъдрите са суетни."

21 Затова никой да не се хвали с хората, защото всичко е ваше:

22 било Павел, или Аполос, или Кифа, или свят, или живот, или смърт, или сегашното, или бъдещето — всичко е ваше;

23 а вие сте Христови, а Христос — Божи.