1 Kings 6

1 И в четиристотин и осемдесетата година след излизането на израилевите синове от египетската земя, в четвъртата година от царуването на Соломон над Израил, в месец Зив, който е вторият месец, той започна да строи ГОСПОДНИЯ дом.

2 А домът, който цар Соломон построи за ГОСПОДА, беше дълъг шестдесет лакътя, широк двадесет и висок тридесет лакътя.

3 А предверната зала пред храмовата зала на дома беше дълга двадесет лакътя пред ширината на дома, и широка десет лакътя пред дома.

4 И той направи за дома затворени решетъчни прозорци.

5 А наоколо по стените на дома построи пристройки, по стените на дома около храмовата зала и вътрешната зала; и направи странични помещения наоколо.

6 Долната пристройка беше широка пет лакътя, средната беше широка шест лакътя, а третата беше широка седем лакътя; защото отвън той направи отстъпи на дома, за да не се навлиза в стените на дома.

7 И при строежа на дома той се строеше с камъни, издялани на кариерата, така че в дома не се чу нито чук, нито длето, нито какъвто и да е железен инструмент, докато се строеше.

8 Входът за средните странични помещения беше от дясната страна на дома и по вити стълби се изкачваха до средния етаж, а от средния — до третия.

9 Така той построи дома и го завърши и покри дома с кедрови греди и талпи.

10 Построи и пристройките към целия дом, високи по пет лакътя; те се държаха за дома с кедрови греди.

11 Тогава ГОСПОДНОТО слово беше към Соломон и каза:

12 Относно този дом, който строиш, знай, че ако ходиш в наредбите Ми и изпълняваш правилата Ми, и пазиш всичките Ми заповеди, като ходиш в тях, Аз ще утвърдя с теб словото Си, което говорих на баща ти Давид;

13 и ще обитавам сред израилевите синове и няма да оставя народа Си Израил.

14 И Соломон построи дома и го завърши.

15 И изгради стените на дома отвътре с кедрови дъски, облицова ги с дърво от пода на дома до стените на тавана, а пода на дома покри с кипарисови дъски.

16 И изгради двадесетте лакътя в задната част на дома с кедрови дъски от пода до стените; изгради му ги отвътре за вътрешна зала, за Пресвятото място.

17 А домът, храмовата зала отпред, беше четиридесет лакътя.

18 А кедровото дърво отвътре на дома беше покрито с дърворезба от цветни пъпки и цъфнали цветя; всичко беше от кедрово дърво, камък не се виждаше.

19 И той приготви вътрешната зала във вътрешната част на дома, за да постави там ковчега на ГОСПОДНИЯ завет.

20 И предната част на вътрешната зала беше дълга двадесет лакътя, широка двадесет лакътя и висока двадесет лакътя; и той я обкова с чисто злато. Обкова и кедровия олтар.

21 И Соломон обкова дома отвътре с чисто злато. И прекара златни верижки отпред пред вътрешната зала и я обкова със злато.

22 Обкова със злато целия дом, докато завърши целия дом. Обкова със злато и целия олтар, който принадлежи на вътрешната зала.

23 А във вътрешната зала направи два херувима от маслиново дърво, високи десет лакътя.

24 Едното крило на херувима беше пет лакътя и другото крило на херувима — пет лакътя; всичко десет лакътя от единия край на крилете до края на другия край на крилете.

25 Десет лакътя беше и другият херувим; двата херувима имаха една и съща мярка и една и съща форма.

26 Височината на единия херувим беше десет лакътя, и също и на другия херувим.

27 И той постави херувимите в средата на вътрешния дом; и крилете на херувимите бяха разперени, така че крилото на единия докосваше едната стена, а крилото на другия херувим докосваше другата стена. И крилете им се докосваха в средата на дома, крило до крило.

28 И той обкова херувимите със злато.

29 И на всичките стени на дома отвсякъде изряза дърворезби на херувими, палми и цъфнали цветя, отвътре и отвън.

30 И обкова пода на дома със злато отвътре и отвън.

31 За входа на вътрешната зала направи врати от маслиново дърво; горният праг и стълбовете на вратата бяха петоъгълни.

32 И двете врати бяха от маслиново дърво и върху тях изряза дърворезби на херувими, палми и цъфнали цветя, и ги обкова със злато, и позлати херувимите и палмите.

33 Така и за входа на храма направи четириъгълни стълбове на вратата от маслиново дърво,

34 и две врати от кипарисово дърво; двете крила на едната врата се въртяха и двете крила на другата врата се въртяха.

35 И той изряза на тях херувими, палми и цъфнали цветя, и ги обкова със злато, нанесено равномерно върху дърворезбата.

36 И построи вътрешния двор с три реда дялани камъни и един ред кедрови греди.

37 В четвъртата година, в месец Зив, основата на ГОСПОДНИЯ дом беше положена,

38 а в единадесетата година, в месец Вул, който е осмият месец, домът беше завършен във всичките си части и според всичките си планове. Така, за седем години, той го построи.