1 Peter 1

1 Петър, апостол на Иисус Христос, до пришълците, пръснати из Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния,

2 избрани по предузнанието на Бог Отец чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта на Иисус Христос: Благодат и мир да ви се умножи!

3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, който според голямата Си милост ни новороди за жива надежда чрез възкресението на Иисус Христос от мъртвите,

4 за наследство нетленно и неопетнено, и което не повяхва, запазено на небесата за вас,

5 които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време,

6 в което вие се радвате, макар и за малко време да поскърбите сега, ако е потребно, в различни изкушения,

7 така че изпитването на вашата вяра – по-скъпоценна от златото, което е преходно, но пак се изпитва чрез огън – да излезе за хвала и почест, и слава, когато се яви Иисус Христос,

8 когото любите, без да сте Го видели, в когото като вярвате, без сега да Го виждате, се радвате с неизказана и преславна радост,

9 като получавате следствието на вярата си – спасението на душите.

10 За това спасение търсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която е за вас,

11 като издирваха кое или какво време посочваше Христовият Дух, който беше в тях, когато предизвестяваше страданията на Христос и последващите ги слави.

12 И им се откри, че не за себе си, а за вас служеха те в това, което сега ви се извести чрез онези, които ви проповядваха благовестието чрез Светия Дух, изпратен от небесата, в което и ангели желаят да надникнат.

13 Затова, препашете се през слабините на вашите мисли, бъдете трезви и имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде при явяването на Иисус Христос.

14 Като деца на послушанието не се съобразявайте с предишните страсти, които имахте във вашето незнание,

15 а както е свят Този, който ви е призовал, така бъдете и вие свети в цялото си поведение,

16 защото е писано: „Бъдете свети, понеже Аз съм свят.“

17 И ако призовавате като Отец Този, който без пристрастие съди според делото на всекиго, то прекарайте със страх времето на вашето пребиваване,

18 като знаете, че не с преходни неща – сребро или злато – сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви,

19 а със скъпоценната кръв на Христос, като на агне без недостатък и петно.

20 Той наистина е бил предузнат преди създанието на света, но се яви в тези последни времена за вас,

21 които чрез Него вярвате в Бога, който Го възкреси от мъртвите и Му даде слава, така че вашата вяра и надежда да бъдат в Бога.

22 Тъй като сте очистили душите си чрез послушание на истината за нелицемерно братолюбие, любете се един друг горещо, с чисто сърце,

23 тъй като се новородихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието слово, което живее и трае (до века).

24 Защото: „Всяко създание е като трева и цялата му слава – като цвят от трева. Тревата изсъхна и цветът й окапа,

25 но словото Божие трае до века.“ И това е словото, което ви е благовестено.