1 Peter 3

1 Също така и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така че даже ако някои от тях не се покоряват на словото, да се спечелят без слово, чрез поведението на жените си,

2 като видят вашето поведение в страх и чистота.

3 Вашето украшение да не е външно, тоест плетене на косата, кичене със злато или обличане със скъпи дрехи,

4 а скритият човек на сърцето, с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога.

5 Защото така някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си,

6 както Сара се покоряваше на Авраам и го наричаше господар, чиито деца станахте и вие, като правите добро и не се боите от никаква заплаха.

7 Също и вие, мъже, живейте благоразумно, като с по-слаб съсъд, с женския пол и им отдавайте почит като на сънаследници на благодатта на живота, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви.

8 А най-после, бъдете всички единомислени, състрадателни, братолюбиви, милостиви, смирени.

9 Не връщайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте, като знаете, че за това бяхте призовани, за да наследите благословение.

10 Защото, „който желае да люби живота и да види добри дни, нека пази езика си от зло и устните си – от лъжливо говорене;

11 нека се отклони от злото и да върши добро; нека търси мир и да се стреми към него.

12 Защото очите на Господа са върху праведните и ушите Му – към тяхната молитва, но лицето на Господа е против онези, които вършат зло.“

13 И кой ще ви стори зло, ако сте станали ревностни за доброто?

14 Но ако пострадате за правдата, блажени сте; а „от тяхното заплашване не се бойте, и не се смущавайте.“

15 Но пазете свят в сърцата си Христос като Господ и бъдете винаги готови да отговаряте на всеки, който ви пита за причината за вашата надежда, но с кротост и страхопочитание,

16 като имате чиста съвест, така че във всичко, в което ви одумват като злосторници, да се посрамят онези, които клеветят доброто ви поведение в Христос.

17 Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако е такава Божията воля, а не като вършите зло.

18 Защото и Христос един път пострада за греховете – Праведният за неправедните – за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, но оживотворен по Дух;

19 в когото Той също отиде да проповядва на духовете в тъмницата,

20 които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в дните на Ной, докато се правеше ковчегът, в който малцина, тоест осем души, се спасиха през вода,

21 чийто образ, кръщението, и сега ви спасява – не измиването на плътската нечистота, а молбата към Бога за чиста съвест – чрез възкресението на Иисус Христос,

22 който се е възнесъл на небето и е отдясно на Бога и на когото се покориха ангели, власти и сили.