1 Peter 4

1 И така, понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със същата мисъл, защото този, който е пострадал по плът, се е оставил от греха,

2 за да живеете през останалото в плътта време не вече по човешките страсти, а по Божията воля.

3 Защото достатъчно е миналото време, когато постъпвахте като езичниците, като живеехте в разпуснатост, страсти, пиянство, гуляи, опивания и омразни идолослужения.

4 Затова те се и чудят и ви хулят, че не тичате в същия поток на разпуснатостта,

5 но те ще отговарят пред Онзи, който е готов да съди живите и мъртвите.

6 Затова именно беше проповядвано благовестието и на мъртви, за да бъдат съдени по човешки в плът, но да живеят по Бога в дух.

7 А краят на всичко е близо, затова бъдете благоразумни и бодърствайте в молитвите си.

8 Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове.

9 Бъдете гостолюбиви едни към други, без да роптаете.

10 Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.

11 Ако говори някой, нека говори като Божии думи; ако служи някой, нека служи според силата, която му дава Бог; за да се слави във всичко Бог чрез Иисус Христос, на когото е славата и господството до вечни векове. Амин.

12 Възлюбени, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви изпита, като че ви се случва нещо чудно,

13 а се радвайте, доколкото сте участници в страданията на Христос, за да се радвате и ликувате и когато се яви Неговата слава.

14 Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото Име, защото Духът на славата и на Бога почива на вас; (откъм тях се хули, а откъм вас се прославя).

15 Но нека никой от вас не страда като убиец или крадец, или злодей, или като такъв, който се бърка в чужди работи.

16 Но ако страда някой като християнин, да не се срамува, а да слави Бога с това име.

17 Защото дойде времето да се започне съдът от Божия дом; и ако започне първо от нас, какъв ще бъде краят на тези, които не се покоряват на Божието благовестие?

18 И ако праведният едва се спасява, то къде ще се яви безбожният и грешният?

19 Затова и тези, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро.