1 Thessalonians 4

1 По-нататък, братя, молим ви и ви увещаваме в Господ Иисус: така, както сте научили от нас как трябва да живеете и да угаждате на Бога – както и живеете наистина – така да преуспявате все повече и повече.

2 Защото знаете какви наставления ви дадохме чрез Господ Иисус.

3 Понеже това е Божията воля – вашето освещение; да се въздържате от блудство;

4 всеки от вас да знае как да спечели своя съсъд в святост и почит,

5 не в страстна похот, както езичниците, които не познават Бога;

6 и никой да не престъпва и да не ощетява брат си в това нещо, защото за всичко това ще отмъсти Господ, както и предварително ви предупредихме и уверихме.

7 Защото Бог не ни е призовал за нечистота, а за освещение.

8 Затова, който отхвърля това, отхвърля не човек, а Бога, който ви дава и Светия Си Дух.

9 А за братолюбието няма нужда да ви пиша, защото вие сами сте научени от Бога да се любите един друг

10 и вие наистина правите това към всичките братя по цяла Македония. Но ние ви умоляваме, братя, да преуспявате все повече и повече

11 и усърдно да се стараете да бъдете тихи, да вършите своите си работи и да работите с ръцете си, както ви заръчахме,

12 за да живеете благоприлично пред външните хора и да не се нуждаете от никого.

13 А не желаем, братя, да останете в незнание за онези, които са починали, за да не скърбите като другите, които нямат надежда.

14 Защото, ако вярваме, че Иисус умря и възкръсна, така и Бог ще приведе починалите чрез Иисус с Него.

15 Защото това ви казваме чрез словото от Господа: че ние, живите, останалите до Господното пришествие, няма да изпреварим починалите.

16 Понеже Сам Господ ще слезе от небето с команда, с гласа на архангел и с Божия тръба; и мъртвите в Христос първо ще възкръснат;

17 после ние, живите, останалите, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаци да срещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа.

18 И така, насърчавайте се един друг с тези думи.