1 Timothy 3

1 Вярно е това слово: ако някой се стреми към надзорничество, добро дело желае.

2 Надзорникът обаче трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, гостолюбив, способен да поучава,

3 не пияница, не побойник, а кротък, не скандалджия, не сребролюбец,

4 който управлява добре своя дом и държи децата си в послушание с пълна сериозност,

5 защото, ако човек не знае да управлява своя дом, как ще се грижи за Божията църква?

6 Да не е нов във вярата, за да не се възгордее и падне под осъждането на дявола.

7 Освен това той трябва да има добро име и сред външните, за да не бъде укоряван и да падне в примката на дявола.

8 Така и служителите трябва да са сериозни, не двулични, не пристрастени към много вино, не лакоми за гнусна печалба,

9 да държат тайната на вярата с чиста съвест.

10 Също и те първо да се изпитват, и после да стават служители, ако са безупречни.

11 Така и жените трябва да са сериозни, не клеветници, самообладани, верни във всичко.

12 Всеки от служителите да е мъж на една жена и да управляват добре децата си и домовете си.

13 Защото тези, които са служили добре като служители, придобиват за себе си добро положение и голямо дръзновение във вярата в Христос Иисус.

14 Надявам се скоро да дойда при теб, но това ти пиша

15 в случай, че закъснея, за да знаеш как трябва да се държат в Божия дом, който е църквата на живия Бог, стълбът и основата на истината.

16 И както е признато, велика е тайната на благочестието: Този, който се яви в плът, оправдан в Духа, видян от ангели, проповядван между нациите, повярван в света, възнесен в слава.