1 Timothy 4

1 А Духът изрично казва, че в по-късните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и демонични учения

2 чрез лицемерието на онези, които говорят лъжа, чиято съвест е прегоряла,

3 които забраняват жененето и заповядват въздържане от ястия, които Бог създаде, за да се приемат с благодарение от онези, които вярват и познават истината.

4 Защото всичко създадено от Бога е добро и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение,

5 понеже се освещава чрез Божието слово и молитва.

6 В това като съветваш братята, ще бъдеш добър служител на Иисус Христос, хранен с думите на вярата и доброто учение, което си последвал.

7 А нечистите и бабешките басни отхвърляй и обучавай себе си в благочестие.

8 Защото телесното упражнение е полезно за малко, а благочестието е полезно за всичко, тъй като има обещанието и за сегашния, и за бъдещия живот.

9 Това слово е вярно и заслужава пълно приемане,

10 понеже за това се трудим и търпим укори – защото се надяваме на живия Бог, който е Спасител на всички хора, а най-вече на вярващите.

11 Това заръчвай и учи.

12 Никой да не презира твоята младост; но ти бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота.

13 Докато дойда, обърни внимание на прочитането, на увещаването и на поучаването.

14 Не пренебрегвай дарбата, която имаш, която ти се даде чрез пророчество с полагането на ръце от старейшинството.

15 Върху това размишлявай, на това се предавай, за да стане явен на всички твоят напредък.

16 Внимавай на себе си и на учението и постоянствай в това, защото, като правиш това, ще спасиш и себе си, и тези, които те слушат.