1 Timothy 5

1 Стар човек не укорявай остро, а го увещавай като баща; по-младите – като братя;

2 старите жени – като майки; по-младите – като сестри, със съвършена чистота.

3 Почитай вдовиците, които наистина са вдовици.

4 Но ако някоя вдовица има деца или внуци, те нека се учат първо да показват благочестие към домашните си и да отдават дължимото на родителите си, защото това е угодно пред Бога.

5 А която е истинска вдовица и е останала сама, тя се надява на Бога и постоянства в молби и в молитви нощем и денем.

6 Но онази, която живее разпуснато, тя е жива умряла.

7 Заръчвай и това, за да бъдат непорочни.

8 Но ако някой не се грижи за своите и най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата и е по-лош от невярващ.

9 Да се записва само такава вдовица, която не е по-малко от шестдесет години, която е била жена на един мъж,

10 известна с добрите си дела, ако е отгледала деца, ако е приемала странници, ако е умивала краката на светии, ако е помагала на страдащи, ако се е предавала на всякакво добро дело.

11 Но по-младите вдовици не приемай, защото, когато страстите им вземат връх над Христос, искат да се омъжват

12 и попадат под осъждане, защото са се отметнали от първото си обещание;

13 и освен това се научават да бъдат безделни, като ходят от къща на къща, и не само безделни, но и бъбриви, и да се занимават с празни работи, като говорят това, което не трябва да се говори.

14 По тази причина искам по-младите вдовици да се омъжват, да раждат деца, да управляват дом, да не дават никаква причина на противника да хули;

15 защото някои вече са се отклонили и отишли след Сатана.

16 Ако някой вярващ или вярваща има роднини вдовици, нека се грижи за тях, за да не се обременява църквата и да може да се грижи за истинските вдовици.

17 Нека старейшините, които управляват добре, да се удостояват с двойна почит – особено онези, които се трудят в словото и поучението;

18 защото Писанието казва: ?Да не обвързваш устата на вола, когато вършее“; и: ?Работникът заслужава заплатата си.“

19 Против старейшина не приемай обвинение, освен ако не е отправено от двама или трима свидетели.

20 Онези, които съгрешават, изобличавай пред всички, за да имат и другите страх.

21 Тържествено ти заявявам пред Бога, пред Христос Иисус и пред избраните ангели да пазиш тези заповеди без предразсъдък и нищо да не вършиш от пристрастие.

22 Не прибързвай да полагаш ръце на никого и не участвай в чужди грехове. Пази себе си чист.

23 Не пий вече само вода, но употребявай малко вино заради стомаха си и заради честите си боледувания.

24 Греховете на някои хора са явни отпреди и ги изпреварват на съда, а на други идват след тях.

25 Така и добрите дела са явни; а и онези, които не са, не могат да се укрият.