2 Corinthians 3

1 Пак ли започваме да се препоръчваме? Или и ние, както някои, имаме нужда от препоръчителни писма до вас или от вас?

2 Вие сте нашето писмо, написано в сърцата ни, узнавано и прочитано от всички хора;

3 и става явно, че вие сте Христово писмо, произлязло чрез нашето служение, написано не с мастило, а с Духа на живия Бог, не на плочи от камък, а на плочи от плът – на сърцето.

4 И ние имаме такава увереност спрямо Бога чрез Христос;

5 не че ние сме способни от само себе си да съдим за нещо като от нас си, но нашата способност е от Бога,

6 който ни направи способни да бъдем служители на нов завет – не на буквата, а на Духа; защото буквата убива, а Духът оживотворява.

7 Но ако служенето на онова, което докарва смърт, написано с букви, издълбани на камък, стана с такава слава, че израилевите синове не можеха да гледат Мойсей в лице заради блясъка на лицето му, който преминаваше,

8 как служенето на Духа няма да бъде с по-голяма слава?

9 Защото, ако служенето на онова, което докарва осъждане, стана със слава, служенето на онова, което докарва правда, го надминава много повече по слава.

10 Защото и онова, което е било прославено, не е било прославено в това отношение, поради славата, която превъзхожда.

11 Защото, ако преходното беше със слава, колко повече ще бъде в слава трайното!

12 И така, като имаме такава надежда, пристъпваме с голямо дръзновение

13 и не сме като Мойсей, който слагаше покривало на лицето си, за да не могат израилевите синове да гледат края на това, което преминаваше.

14 Но техните умове бяха заслепени. Защото и до днес същото това покривало стои при прочитането на Стария Завет, като не се открива, защото то се отмахва в Христос.

15 Но и до днес при прочитането на Мойсей покривало лежи на сърцето им,

16 но когато Израил се обърне към Господа, покривалото се отмахва.

17 А Господ е Духът; и където е Господният Дух, там е свобода.

18 А ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния Дух.