2 Corinthians 5

1 Защото знаем, че ако се развали земният ни дом, телесната ни скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен, вечен.

2 Понеже в този дом ние стенем, като копнеем да се облечем с нашето небесно жилище,

3 стига само, като сме облечени, да не се намерим голи.

4 Понеже, като сме в тази телесна скиния, ние стенем обременени; защото желаем не да бъдем съблечени, а да бъдем облечени още повече, така че смъртното да бъде погълнато от живота.

5 А Този, който ни е направил точно за това, е Бог, който ни е дал и Духа в залог.

6 И така, винаги сме дързостни, като знаем, че докато сме у дома в тялото, ние сме далеч от Господа,

7 защото ходим с вярване, а не с виждане.

8 И така, ние сме дързостни и предпочитаме да сме далеч от тялото и да дойдем у дома при Господа.

9 Затова и ревностно се стараем – било у дома или далеч – да бъдем угодни на Него.

10 Защото всички ние трябва да се явим пред Христовото съдилище, за да получи всеки според това, което е правил в тялото – било добро, или зло.

11 И така, като познаваме страха от Господа, убеждаваме хората, а за Бога сме открити; надявам се още, че и за вашите съвести сме открити.

12 И не препоръчваме себе си отново на вас, а ви даваме повод да се хвалите с нас, за да го използвате срещу онези, които се хвалят с това, което е на лице, а не с това, което е на сърце.

13 Защото, ако сме излезли извън себе си, то е заради Бога; или ако сме разумни, то е заради вас.

14 Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че ако един е умрял за всичките, тогава и всичките са умрели;

15 и че Той умря за всички, така че тези, които живеят, да не живеят вече за себе си, а за Този, който за тях е умрял и е бил възкресен.

16 Затова, отсега нататък ние не познаваме никого по плът; дори и да сме познавали Христос по плът, пак сега вече не Го познаваме така.

17 И така, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина, ето, (всичко) стана ново!

18 А всичко е от Бога, който ни примири със Себе Си чрез (Иисус) Христос и ни даде служение на примирение,

19 тоест, че Бог беше в Христос и примири света със Себе Си, като не счете на хората прегрешенията им, и че вложи в нас словото на примирението.

20 И така, от страна на Христос ние сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от страна на Христос: примирете се с Бога,

21 който за нас направи грешен Онзи, който не знаеше грях, за да станем ние в Него праведни пред Бога.