2 Corinthians 6

1 И ние, като съработници, също ви умоляваме да не приемате напразно Божията благодат.

2 Защото Той казва: ?В благоприятно време те послушах и в спасителен ден ти помогнах.“ Ето, сега е благоприятно време! Ето, сега е спасителен ден!

3 Ние в нищо не даваме никаква причина за съблазън, да не би да се злослови служението ни,

4 а във всичко представяме себе си като Божии служители, в голямо търпение, в скърби, в нужди, в страхове,

5 в бичувания, в затваряния, в смутове, в трудове, в неспане, в постене,

6 в чистота, в познание, в дълготърпение, в благост, в Светия Дух, в нелицемерна любов,

7 в говорене истината, в Божията сила, чрез оръжията на правдата в дясната и в лявата ръка,

8 сред слава и опозорение, сред похвали и укори; считани като измамници, и въпреки това истинни;

9 като непознати, и въпреки това добре познати; като умиращи, и въпреки това, ето, живеем; като наказвани, и въпреки това неумъртвени;

10 като наскърбени, но винаги радостни; като бедни, но обогатяващи мнозина; като не притежаващи нищо, и въпреки това притежаващи всичко.

11 О, коринтяни, устата ни са отворени към вас, сърцето ни се разшири.

12 На вас не ви е тясно в нас, а ви е тясно в сърцата ви.

13 Също така за отплата – говоря като на деца – разширете и вие сърцата си.

14 Не се впрягайте с невярващите; защото, какво общо имат правдата и беззаконието? Или какво общение има светлината с тъмнината?

15 И какво съгласие има между Христос и Велиал? Или какво съучастие има вярващият с невярващия?

16 И какво споразумение има между Божия храм и идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както каза Бог: ?Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат народ.“

17 Затова, ?излезте изсред тях и се отделете“, казва Господ, ?и не се допирайте до нечисто“, и: ?Аз ще ви приема,

18 и ще ви бъда Отец, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери“, казва всемогъщият Господ.