2 Kings 12

1 Йоас се възцари в седмата година на Ииуй и царува четиридесет години в Ерусалим. Името на майка му беше Савия, от Вирсавее.

2 Йоас върши това, което беше право пред ГОСПОДА, през цялото време, когато го наставляваше свещеник Йодая.

3 Но високите места не се премахнаха, народът още жертваше и кадеше по високите места.

4 И Йоас каза на свещениците: Всичките пари от посветените неща, които се внасят в ГОСПОДНИЯ дом, и парите от всекиго, който преминава преброяването, и парите от всекиго според оценката му, и всичките пари, които би дошло на някого на сърце да принесе в ГОСПОДНИЯ дом,

5 свещениците нека ги вземат у себе си, всеки от познатия си, и нека поправят разрушеното на дома, където се намери разрушено.

6 Но понеже до двадесет и третата година на цар Йоас свещениците не бяха поправили разрушеното на дома,

7 затова цар Йоас повика свещеник Йодая и другите свещеници и им каза: Защо не поправяте разрушеното на дома? Сега не вземайте повече пари от познатите си, а давайте взетите пари за разрушеното на дома.

8 И свещениците се съгласиха да не вземат вече пари от народа, но и да не поправят разрушеното на дома.

9 И свещеник Йодая взе един сандък, проби дупка на капака му и го сложи при олтара, отдясно на входа в ГОСПОДНИЯ дом. И свещениците, които пазеха вратата, слагаха в него всичките пари, които се внасяха в ГОСПОДНИЯ дом.

10 И когато виждаха, че парите в сандъка бяха много, идваха писарят на царя и първосвещеникът и връзваха всичките пари, които се намираха в ГОСПОДНИЯ дом, и ги брояха.

11 И даваха преброените пари в ръцете на онези, които вършеха делото, които бяха поставени над ГОСПОДНИЯ дом. А те ги даваха на дърводелците и строителите, които работеха в ГОСПОДНИЯ дом,

12 и на зидарите и на каменоделците, и за да купят дървен материал и дялани камъни за поправяне на разрушеното на ГОСПОДНИЯ дом и за всеки разход за поправката на дома.

13 Но от парите, които се внасяха в ГОСПОДНИЯ дом, не се направиха сребърни чаши, щипци, легени, тръби, нито каквито и да било златни съдове или сребърни съдове за ГОСПОДНИЯ дом,

14 а ги даваха на онези, които вършеха делото, за да поправят с тях ГОСПОДНИЯ дом.

15 И не търсеха сметка от мъжете, на които даваха парите, за да ги разпределят на онези, които вършеха делото, защото постъпваха честно.

16 Но парите за жертва за вина и парите за жертва за грях не се внасяха в ГОСПОДНИЯ дом — те бяха за свещениците.

17 Тогава арамейският цар Азаил се изкачи и воюва против Гет и го превзе. И Азаил обърна лицето си, за да дойде против Ерусалим.

18 Тогава юдовият цар Йоас взе всичките посветени неща, които бащите му Йосафат, Йорам и Охозия, юдовите царе, бяха посветили, и посветените от него неща, и цялото злато, което се намери в съкровищата на ГОСПОДНИЯ дом и на царската къща, и ги прати на арамейския цар Азаил. И той се оттегли от Ерусалим.

19 А останалите дела на Йоас и всичко, което извърши, не са ли записани в Книгата на летописите на юдовите царе?

20 И слугите му се надигнаха, направиха заговор и убиха Йоас в къщата Мило, по надолнището към Сила.

21 И слугите му Йозахар, синът на Симеат, и Йозавад, синът на Сомир, го убиха и той умря. И го погребаха с бащите му в Давидовия град. И вместо него се възцари синът му Амасия.