2 Thessalonians 3

1 Най-после, братя, молете се за нас, да напредва бързо Господното слово и да се прославя, както и при вас,

2 и да се избавим от лошите и зли хора, защото не всички имат вяра.

3 Но верен е Господ, който ще ви утвърди и ще ви запази от лукавия.

4 И ние имаме доверие в Господа за вас, че вие не само вършите, но и ще вършите това, което заповядваме.

5 И нека Господ упъти сърцата ви към Божията любов и в Христовата твърдост.

6 Заръчваме ви още, братя, в Името на нашия Господ Иисус Христос да страните от всеки брат, който се държи безредно, а не по преданието, което сте приели от нас.

7 Понеже вие сами знаете как трябва да ни подражавате, защото ние самите не се държахме безредно между вас,

8 нито ядохме даром хляб у някого, но с труд и усилие работихме нощем и денем, за да не натежим на никого от вас –

9 не защото нямаме право, а за да ви представим себе си като пример за подражание.

10 Защото и когато бяхме при вас, ви заръчахме това: ако някой не иска да работи, той също и да не яде.

11 Понеже слушаме, че има някои, които се държат безредно между вас, като не работят нищо, а се занимават с празни работи.

12 На такива заръчваме и ги напътстваме в Името на Господ Иисус Христос да работят тихо и да ядат своя хляб.

13 А на вас, братя, да не ви дотяга да вършите добро.

14 И ако някой не се покорява на нашето слово чрез това писмо, забележете го и не се събирайте с него, с цел да се засрами.

15 Но не го считайте за неприятел, а го наставлявайте като брат.

16 А Сам Господ на мира да ви дава мира винаги и всякак. Господ да бъде с всички вас.

17 Поздравът с моята собствена ръка, който е белег на всяко писмо: аз, Павел, пиша така:

18 Благодатта на нашия Господ Иисус Христос да бъде с всички вас. (Амин.)