2 Timothy 3

1 И това да знаеш, че в последните дни ще настанат тежки времена.

2 Защото хората ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, богоненавистници,

3 безсърдечни, неотстъпчиви, клеветници, невъздържани, свирепи, необичащи доброто,

4 предатели, буйни, надути, повече обичащи удоволствията, отколкото Бога,

5 имащи вид на благочестие, но отрекли се от силата му; и от такива се отвръщай.

6 Защото от тях са онези, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти,

7 които винаги се учат, но никога не могат да стигнат до познаването на истината.

8 И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Мойсей, така и те се противят на истината, хора с покварен ум, показали се негодни относно вярата.

9 Но те няма да успеят повече, защото безумието им ще стане явно на всички, както стана и с онези.

10 А ти си последвал изцяло учението ми, поведението, целта, вярата, дълготърпението, любовта, твърдостта,

11 гоненията, страданията, които ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра. Какви гонения издържах, и от всички тях ме избави Господ!

12 Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христос Иисус, ще бъдат гонени.

13 А злите хора и измамници ще напредват към по-лошо, като мамят и бъдат мамени.

14 Но ти постоянствай в това, което си научил и в което си се убедил, като знаеш от кого си го научил

15 и че от детинство знаеш Свещените Писания, които имат сила да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Иисус.

16 Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправяне, за наставление в правдата;

17 за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело.