2 Timothy 4

1 Тържествено ти заръчвам пред Бога и пред Христос Иисус, който ще съди живи и мъртви съобразно Своето явяване и царството Си:

2 проповядвай словото, бъди готов в подходящо и неподходящо време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и поучаване.

3 Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, а ще си натрупат учители по своите страсти, за да им гъделичкат ушите,

4 и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.

5 Но ти бъди трезв във всичко, понасяй страдания, върши работата на благовестител, изпълни докрай службата си.

6 Защото аз вече ставам възлияние и времето на отиването ми наближи.

7 Аз се борих в добрата борба, пътя свърших, вярата опазих;

8 отсега нататък за мен се пази венецът на правдата, с който Господ, праведният Съдия, ще ме възнагради в онзи Ден; и не само мен, но и всички, които са възлюбили Неговото явяване.

9 Побързай да дойдеш скоро при мен,

10 защото Димас ме остави, като възлюби сегашния свят и отиде в Солун, Крискент – в Галатия, а Тит – в Далмация.

11 Само Лука е при мен. Вземи Марк и го доведи със себе си, защото ми е полезен в служението.

12 А Тихик изпратих в Ефес.

13 Когато дойдеш, донеси наметалото, което оставих в Троада при Карп, и книгите, а особено пергаментите.

14 Ковачът Александър ми стори много зло; Господ ще му върне според делата му;

15 и ти се пази от него, защото той много се противопостави на нашите думи.

16 При първата ми защита никой не взе моята страна, а всички ме изоставиха; дано не им се счете за грях.

17 Но Господ беше с мен и ме укрепи, за да се оповести напълно посланието чрез мен и да чуят всички езичници; и аз бях избавен от лъвови уста.

18 И Господ ще ме избави от всяко зло дело и ще ме спаси и въведе в Небесното Си царство, на когото да бъде слава за вечни векове. Амин.

19 Поздрави Прискила и Акила и дома на Онисифор.

20 Ераст остана в Коринт, а Трофим оставих болен в Милит.

21 Бързай да дойдеш преди зимата. Поздравяват те Евул, Пуд, Лин, Клавдия и всичките братя.

22 Господ Иисус Христос да бъде с твоя дух. Благодат да бъде с вас. (Амин.)