Amos 1

1 Думите на Амос, който беше от говедарите на Текое, които чу във видение за Израил в дните на юдовия цар Озия и в дните на израилевия цар Еровоам, сина на Йоас, две години преди земетресението.

2 И каза: ГОСПОД ще изреве от Сион и ще нададе гласа Си от Ерусалим; и ще скърбят пасбищата на овчарите и ще изсъхне върхът на Кармил.

3 Така казва ГОСПОД: Заради три престъпления на Дамаск, да, заради четири няма да върна наказанието му — защото вършаха Галаад с железни вършачки.

4 И Аз ще пратя огън в дома на Азаил и той ще пояде дворците на Венадад.

5 Аз ще строша резето на Дамаск и ще изтребя жителя на низината Авен и държащия скиптър — от Ветеден, и народът на Арам ще бъде откаран в плен в Кир, казва ГОСПОД.

6 Така казва ГОСПОД: Заради три престъпления на Газа, да, заради четири няма да върна наказанието й — защото плениха всички, за да ги предадат на Едом.

7 И Аз ще пратя огън върху стената на Газа и той ще пояде дворците й.

8 И ще изтребя жителя на Азот и държащия скиптър — от Аскалон; ще обърна ръката Си против Акарон и остатъкът на филистимците ще погине, казва Господ БОГ.

9 Така казва ГОСПОД: Заради три престъпления на Тир, да, заради четири, няма да върна наказанието му — защото предадоха всички в плен на Едом и не си спомниха братския завет.

10 И Аз ще пратя огън върху стената на Тир и той ще пояде дворците му.

11 Така казва ГОСПОД: Заради три престъпления на Едом, да, заради четири, няма да върна наказанието му — защото преследва брат си с меч и задуши милостта си, гневът му разкъсва вечно и той пази постоянно яростта си.

12 И Аз ще пратя огън върху Теман и той ще пояде дворците на Восора.

13 Така казва ГОСПОД: Заради три престъпления на синовете на Амон, да, заради четири няма да върна наказанието им — защото разпориха бременните жени на Галаад, за да разширят пределите си.

14 И Аз ще запаля огън в стената на Рава и той ще пояде дворците му, сред боен вик в деня на битката, сред вихрушка в деня на бурята.

15 И царят им ще отиде в плен, той и първенците му заедно, казва ГОСПОД.