Colossians 2

1 Защото желая да знаете каква голяма борба имам за вас и за онези, които са в Лаодикия, и за онези, които не са ме виждали лично,

2 за да се утешат сърцата им, като се свържат заедно в любов, за всички богатства на пълното проумяване, за познаването на тайната на Бога – Христос,

3 в когото са скрити всичките съкровища на мъдростта и на познанието.

4 И това казвам, за да не би да ви измами някой с убедителни думи.

5 Защото, макар и да не съм с вас тялом, пак духом съм с вас и се радвам, като гледам вашия ред и твърдостта на вашата вяра в Христос.

6 И така, както сте приели Христос Иисус, Господа, така и ходете в Него,

7 вкоренени и изграждани в Него и утвърждавани във вярата така, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение.

8 Внимавайте да не ви заплени някой с философия и с празна измама, според човешки предания и първоначалните неща на света, а не според Христос.

9 Защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството

10 и вие също имате пълнота в Него, който е глава на всяко началство и власт.

11 В Него бяхте също и обрязани с обрязване, не извършено от ръка, а с обрязването, което е от Христос, като съблякохте плътското тяло.

12 Погребани бяхте с Него в кръщението, в Него бяхте и съвъзкресени чрез вяра в действието на Бога, който Го възкреси от мъртвите.

13 И вас, които бяхте мъртви в прегрешенията си и необрязването на плътта си, Той съживи с Него, като прости всичките ви престъпления.

14 Той изличи написаното в постановленията на закона, което беше против нас, и го отстрани отсред нас, като го прикова на кръста;

15 и като разоръжи началствата и властите, Той ги изложи открито на показ, тържествувайки над тях чрез него.

16 И така, никой да не ви осъжда за ястие или питие, или във връзка с някой празник или новолуние, или събота,

17 които са сянка на бъдещето, но тялото е Христово.

18 Никой да не ви отнема наградата, вършейки собствената си воля в смирение и поклонение на ангели, като се вглъбява в неща, които не е видял, и напразно се надува с плътския си ум,

19 а не държи Главата, Христос, от която цялото тяло, подкрепяно и сглобявано чрез своите стави и връзки, расте с растежа на Бога.

20 И така, ако сте умрели с Христос за първоначалните неща на света, тогава защо, като че ли живеете в света, се подчинявате на постановления като:

21 Не докосвай; не хващай; не вкусвай,

22 които всички се развалят от употреба, според човешки заповеди и учения?

23 Тези неща наистина имат вид на мъдрост в своеволно богослужение и смирение, и в нещадене на тялото, но нямат никаква стойност, а са за угаждането на плътта.