Colossians 3

1 И така, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, където Христос седи отдясно на Бога.

2 Мислете за горното, а не за земното;

3 защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога.

4 Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава.

5 Затова умъртвете земното у вас: блудство, нечистота, страст, зли желания и сребролюбие, което е идолопоклонство,

6 заради които Божият гняв идва върху синовете на непокорството,

7 сред които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тези неща.

8 Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамно говорене с устата.

9 Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му

10 и сте облекли новия, който се подновява в познаване по образа на Този, който го е създал,

11 където няма грък или юдеин, обрязан или необрязан, варварин, скит, роб или свободен, а Христос е всичко и във всичко.

12 И така, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение,

13 като си претърпявате един на друг и един на друг си прощавате, ако някой има оплакване против някого; както и Господ е простил на вас, така прощавайте и вие.

14 А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство.

15 И нека в сърцата ви царува Божият мир, за който и бяхте призовани в едно тяло; и бъдете благодарни.

16 Нека Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми и химни, и духовни песни, като пеете на Господа с благодат в сърцата си.

17 И каквото и да вършите със слово или дело, вършете всичко в Името на Господ Иисус, като благодарите чрез Него на Бог и Отец.

18 Жени, подчинявайте се на мъжете си, както е подобаващо в Господа.

19 Мъже, любете жените си и не се огорчавайте срещу тях.

20 Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа.

21 Бащи, не дразнете децата си, за да не се обезсърчават.

22 Слуги, покорявайте се във всичко на господарите си по плът, като работите не за пред очи, като че угаждате на хора, а със сърдечна простота, боейки се от Господа.

23 Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като за хора,

24 като знаете, че като отплата от Господа ще получите наследството, тъй като вие служите на Господ Христос.

25 А всеки, който върши неправда, ще получи обратно своята неправда, и то без никакво пристрастие.