Daniel 11

1 А в първата година на мидянина Дарий аз стоях да му бъда насърчение и защита.

2 И сега ще ти съобщя истината. Ето, още трима царе ще се издигнат в Персия; и четвъртият ще придобие по-голямо богатство от всички; и когато стане силен чрез богатството си, ще надигне всичко против гръцкото царство.

3 И ще се издигне смел цар и ще царува с голяма власт, и ще действа според волята си.

4 А щом той се издигне, царството му ще се съсипе и ще се раздели към четирите небесни ветрища, но не на наследниците му и не според властта, с която той е владял; защото царството му ще се изкорени и ще бъде за други, а не за тези.

5 И южният цар ще стане силен; и един от първенците му ще стане по-силен от него и ще владее; владичеството му ще бъде голямо владичество.

6 И след няколко години ще се сдружат; и дъщерята на южния цар ще дойде при северния цар, за да направи спогодба. Но тя няма да задържи силата на мишцата си; и той няма да устои, нито мишцата му; и тя ще бъде предадена, и онези, които я доведоха, и родителят й, и онзи, който я подкрепяше в онези времена.

7 Но вместо него ще се издигне една издънка от корените й; и той ще дойде против войската и ще влезе в крепостите на северния цар, и ще действа против тях, и ще бъде силен.

8 Също и боговете им заедно с изляните им идоли и скъпоценните им вещи от злато и сребро ще отведе в плен в Египет; и няколко години ще се въздържа от нападения над северния цар.

9 А той ще дойде в царството на южния цар, но ще се върне в земята си.

10 И синовете му ще се надигнат на война и ще съберат множество от големи войски; то ще дойде с устрем, ще наводни и ще премине, и ще се върне, и ще се надигне чак до крепостта му.

11 И южният цар ще освирепее и ще излезе, и ще се бие с него, със северния цар; а той ще опълчи голямо множество, но множеството ще бъде предадено в ръката му.

12 И когато бъде откарано множеството, сърцето му ще се надигне и той ще повали десетки хиляди, но няма да се укрепи.

13 И северният цар ще се върне и ще опълчи множество, по-голямо от първото, и след време, след години ще дойде с устрем с голяма войска и с много въоръжение.

14 И в онези времена мнозина ще станат против южния цар; и насилници от твоя народ ще се надигнат, за да изпълнят видението, но ще паднат.

15 И северният цар ще дойде и ще издигне насип и ще превземе укрепен град; и силите на южния цар няма да устоят и отбраният му народ няма да има сила да устои.

16 И дошлият против него ще действа по волята си и никой няма да устои пред него; и ще застане в славната земя и в ръцете му ще има изтребление.

17 И ще насочи лицето си да дойде със силата на цялото си царство, и ще сключи с него спогодба; и ще му даде най-отбраната дъщеря между жените, за да го съсипе; но това няма да устои и няма да го ползва.

18 И ще обърне лицето си към островите и ще завладее много, но един военначалник ще сложи край на неговия присмех и при това ще върне присмеха му върху него.

19 И ще обърне лицето си към крепостите на своята земя; и ще се препъне и ще падне, и няма да се намери.

20 И вместо него ще се издигне един, който ще изпрати потисник по най-славната част на царството; но в малко дни ще бъде разбит, и то не чрез гняв и не чрез война.

21 И вместо него ще се издигне един презрян, на когото няма да се даде царско достойнство; но той ще дойде във време на спокойствие и ще завладее царството чрез ласкателство.

22 И помитащите сили ще бъдат пометени и разбити пред него, а също и един княз на завета.

23 И след като се съюзи с него, ще постъпва измамно и ще се изкачи и ще се укрепи с малко народ.

24 Във време на спокойствие ще дойде в най-плодородните места на областта и ще извърши, каквото нито бащите му, нито бащите на бащите му са вършили; ще им раздели грабеж и плячка, и имот и ще замисля плановете си против крепостите, но до време.

25 И ще надигне силата си и сърцето си против южния цар с голяма войска. И южният цар ще се опълчи за война с голяма и много силна войска, но няма да устои, защото ще замислят планове против него.

26 И онези, които ядат от ястията му, ще го съсипят; и войската му ще се разпръсне, и мнозина ще паднат убити.

27 А на тези двама царе сърцата ще бъдат предадени на зло и на същата трапеза ще говорят измама; но това няма да успее, защото краят още има да дойде в определеното време.

28 Тогава ще се върне в земята си с голямо богатство; и сърцето му ще бъде против светия завет; и той ще действа и ще се върне в земята си.

29 В определеното време ще се върне и ще дойде на юг; но последният път няма да бъде като първия,

30 защото китимски кораби ще дойдат против него и той ще се обезсърчи и ще се върне; и ще се разяри срещу светия завет и ще действа; и ще се върне и ще се разбере с онези, които са оставили светия завет.

31 И от него ще се надигнат сили, които ще осквернят светилището, крепостта, и ще премахнат постоянната жертва, и ще издигнат мерзостта, която докарва запустение.

32 И ще подведе към отстъпление чрез ласкателства онези, които безбожно постъпват против завета; но народът, който познава своя Бог, ще се укрепи и ще действа.

33 И разумните от народа ще поучат мнозина; но ще падат от меч и от пламък, от плен и от грабеж известно време.

34 А когато паднат, ще получат малко помощ; и мнозина ще се присъединят към тях с ласкателства.

35 И някои от разумните ще паднат, за да бъдат изпитани и очистени, и избелени до последното време — защото има още до определеното време.

36 И царят ще действа по волята си, ще се въздигне и ще се възвеличи над всякакъв бог, и ще говори нечувано против Бога на боговете; и ще успява, докато се изчерпи гневът — защото определеното ще се изпълни.

37 И няма да зачита Бога на бащите си, нито скъпоценното на жените, нито ще зачита какъвто и да било бог, а ще се възвеличи над всички.

38 И вместо него ще почита бога на крепостите; бог, когото бащите му не са познавали, ще почита със злато и със сребро, и със скъпоценни камъни, и със скъпоценности.

39 И той ще действа срещу най-силните крепости с чужд бог; ще умножи слава на тези, които го признаят, и ще ги постави да владеят над мнозина; и ще разделя земя срещу цена.

40 И във времето на края южният цар ще се сблъска с него; и северният цар ще го връхлети с колесници и конници и много кораби; и ще влезе в земите и ще наводни, и ще премине.

41 И ще влезе в славната земя и мнозина ще паднат; но тези ще се избавят от ръката му: Едом, Моав и първенците от синовете на Амон.

42 Ще простре ръката си върху страните и египетската земя няма да се избави.

43 И ще завладее съкровищата от злато, от сребро и от всички скъпоценности на Египет; и либийците и етиопците ще бъдат в свитата му.

44 Но слухове от изток и от север ще го изплашат и той ще излезе с голяма ярост да унищожи и изтреби напълно мнозина.

45 И ще разпъне шатрите на двореца си между моретата и славния свят хълм; и ще дойде до края си и никой няма да му помогне.