Ecclesiastes 10

1 Умрели мухи развалят маслото на мировареца и го правят да вони; същото прави и малко безумие на един, който е уважаван за мъдрост и чест.

2 Разумът на мъдрия е в десницата му, а разума на безумния — в левицата му.

3 Дори когато безумният ходи по пътя, той няма разум и показва на всекиго, че е безумен.

4 Ако духът на владетеля се надигне против теб, не напускай мястото си, защото кротостта предотвратява големи грехове.

5 Има зло, което видях под слънцето, като грешка, произхождаща от владетеля —

6 безумието се поставя на голяма почит, а богатите седят на скромни места.

7 Видях слуги на коне и князе да ходят на земята като слуги.

8 Който копае яма, ще падне в нея и който разбива ограда, змия ще го ухапе.

9 Който копае камъни, ще се рани от тях; който цепи дърва, се излага на опасност от тях.

10 Ако се притъпи желязото и човек не наточи острието, трябва да използва повече сила. А мъдростта е полезна за оправяне.

11 Ако змията ухапе, преди да бъде омаяна, няма полза за омайвача.

12 Думите от устата на мъдрия са благодатни, а устните на безумния ще го погълнат;

13 началото на думите на устата му е безумие, и краят на говоренето му е дива лудост.

14 Безумният умножава думи, но човек не знае какво ще бъде, и кой може да му извести какво ще бъде след него?

15 Трудът на безумните ги уморява, понеже те дори не знаят как да отидат в града.

16 Горко ти, земьо, когато царят ти е дете и първенците ти преяждат сутрин!

17 Блазе ти, земьо, когато царят ти е син на благородни и първенците ти ядат навреме — за укрепване, а не за напиване!

18 От леност се съсипва къщният покрив и от безделието на ръцете къщата прокапва.

19 Угощение се приготвя за забавление и виното весели живота, а парите отговарят на всичко.

20 Не проклинай царя дори и в мисълта си и не проклинай богатия дори и в спалнята си, защото небесна птица може да отнесе гласа ти и крилата птица да разкаже това.