Ephesians 2

1 И съживи вас, които бяхте мъртви във вашите престъпления и грехове,

2 в които сте ходили някога според вървежа на този свят, според княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорството,

3 между които и ние всички сме живели някога в своите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били деца на гнева, както и другите.

4 Бог обаче, който е богат на милост, поради голямата любов, с която ни възлюби,

5 въпреки че бяхме мъртви в престъпленията си, ни съживи заедно с Христос – по благодат сте спасени –

6 и като ни съвъзкреси, ни сложи да седим заедно с Него в небесни места в Христос Иисус,

7 за да показва през идните векове изобилните богатства на своята благодат чрез добрината си към нас в Христос Иисус.

8 Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас – това е дар от Бога —

9 не чрез дела, за да не се похвали никой.

10 Защото сме Негово творение, създадено в Христос Иисус за добри дела, които Бог отнапред е наредил, за да ходим в тях.

11 Затова помнете, че вие, някога езичници по плът, наричани необрязани от тези, които се наричат обрязани – с обрязване на плътта, което се извършва с ръце –

12 в онова време бяхте без Христос, отлъчени от израилевото гражданство и чужди на заветите на обещанието, без да имате никаква надежда и без Бог на света.

13 Но сега в Христос Иисус вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос.

14 Защото Той е нашият мир, който направи двете едно и събори средната стена, която ги разделяше,

15 като в плътта си унищожи враждата, тоест закона със заповедите му изразени в постановления, за да създаде в Себе Си от двата един нов човек и така да въдвори мир,

16 и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата.

17 И като дойде, благовества мир на вас, далечните, и мир на близките.

18 Защото чрез Него и едните, и другите имаме достъп в един Дух до Отца.

19 И така, вие не сте вече странници и чужденци, а сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство;

20 защото сте съградени върху основата на апостолите и пророците, като Сам Христос Иисус е крайъгълен камък,

21 в когото сглобено, цялото здание расте за свят храм в Господа,

22 в който вие също се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище.