Ephesians 3

1 Затова аз, Павел, съм затворник за Иисус Христос заради вас, езичниците,

2 понеже сте чули за настойничеството на Божията благодат, която ми е дадена за вас,

3 че по откровение ми беше известена тайната – както ви писах накратко и по-горе,

4 от което, като прочетете, можете да разберете моето проумяване на тайната на Христос –

5 която в други поколения не беше известена на човешките синове, както сега се откри на Неговите свети апостоли и пророци чрез Духа,

6 а именно, че езичниците са сънаследници и са от същото тяло, и са съпричастници на (Неговото) обещание в Христос Иисус чрез благовестието,

7 на което станах служител според дара на Божията благодат, който ми е даден според действието на Неговата сила.

8 На мен, най-нищожния от всички светии, се даде тази благодат – да благовествам сред езичниците неизследимото богатство на Христос

9 и да осветлявам всички относно настойничеството на тайната, която от векове е била скрита у Бога, който е Създателят на всичко,

10 така че многообразната премъдрост на Бога да стане позната на небесните началства и власти сега чрез църквата

11 според вечното намерение, което Той изпълни в Христос Иисус, нашия Господ,

12 в когото ние имаме дръзновение и достъп с увереност чрез вярата в Него.

13 Затова аз ви моля да не се обезсърчавате от моите скърби заради вас, които са ваша слава.

14 Поради това аз прекланям коленете си пред Отца (на нашия Господ Иисус Христос),

15 от когото носи името си всеки род на небесата и на земята,

16 да ви даде според богатствата на Неговата слава да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек,

17 чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че, вкоренени и основани в любовта,

18 да бъдете в състояние да разберете заедно с всичките светии какво е широчината и дължината, височината и дълбочината

19 и да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.

20 А на Този, който може да направи несравнимо повече, отколкото молим или мислим, според действащата в нас сила –

21 на Него да бъде слава в църквата и в Христос Иисус през всичките поколения от векове и за векове. Амин.