Ephesians 5

1 И така, бъдете подражатели на Бога като възлюбени деца

2 и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и предаде Себе Си за нас като принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.

3 А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменават между вас, както прилича на светии,

4 нито срамни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, а по-добре благодарете.

5 Защото знайте със сигурност, че нито един блудник или нечист, или сребролюбец – който е идолопоклонник – няма наследство в царството на Христос и на Бога.

6 Никой да не ви мами с празни думи, защото поради тези неща идва Божият гняв върху синовете на непокорството.

7 И така, не ставайте техни съучастници.

8 Защото някога бяхте тъмнина, но сега сте светлина в Господа. Живейте като деца на светлината –

9 защото плодът на светлината се състои във всяка доброта, правда и истина –

10 като опитвате кое е благоугодно на Господа.

11 И нямайте нищо общо с безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте,

12 защото е срамно дори да се говори за това, което те скришно вършат.

13 А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината, понеже всяко нещо, което става явно, е светлина.

14 Затова е казано: ?Събуди се ти, който спиш, и стани от мъртвите, и ще те осветли Христос.“

15 И така, внимавайте добре как се държите – не като глупави, а като мъдри,

16 като изкупувате благоприятното време, понеже дните са лоши.

17 Затова не бъдете неразумни, а проумявайте каква е Господната воля.

18 И не се опивайте с вино, следствието от което е разпътство, а се изпълвайте с Духа;

19 като си говорите с псалми и химни, и духовни песни, като пеете и възпявате в сърцето си Господа;

20 като винаги благодарите за всичко на Бог и Отец в Името на нашия Господ Иисус Христос;

21 подчинявайте се един на друг в страх от Христос:

22 жените – на своите мъже, както на Господа,

23 защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, като Той е Спасител на тялото.

24 Но както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват във всичко на мъжете си.

25 Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,

26 за да я освети, като я очисти с водно умиване чрез словото,

27 за да я представи на Себе Си църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо, а да бъде свята и непорочна.

28 Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби.

29 Защото никой никога не е намразил своята собствена плът, а я храни и се грижи за нея, както и Христос за църквата.

30 Защото ние сме части на Неговото тяло, (от Неговата плът и от Неговите кости).

31 ?Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат една плът.“

32 Тази тайна е голяма; но аз казвам това за Христос и за църквата.

33 Така нека всеки един от вас да люби своята жена, както себе си; а жената да се бои от мъжа си.