Esther 4

1 И когато Мардохей научи всичко, което беше станало, той раздра дрехите си, облече се във вретище с пепел и излезе сред града, и завика силно и горчиво.

2 И дойде пред царската порта, защото никой, облечен във вретище, не можеше да влезе вътре в царската порта.

3 И във всяка област, където стигна заповедта на царя и разпоредбата му, настана голяма скръб между юдеите и пост, и плач, и ридание; и мнозина имаха под себе си вретище и пепел.

4 И момичетата на Естир и скопците й дойдоха и й съобщиха това; и царицата много се уплаши. И изпрати дрехи, за да облекат Мардохей и да свалят вретището от него, но той не прие.

5 Тогава Естир повика Атах, един от скопците на царя, когото той беше определил да й слугува, и му поръча да отиде при Мардохей да разбере какво е това и защо е.

6 И Атах излезе при Мардохей на градския площад, който беше пред царската порта.

7 И Мардохей му съобщи всичко, което му се беше случило, и количеството на среброто, което Аман беше обещал да внесе в царските съкровищници за юдеите, за да ги унищожи.

8 Даде му и препис от писаната заповед, която беше издадена в Суса за погубването им, за да го покаже на Естир и да й извести, и да й поръча да влезе при царя, за да му се помоли за милост и да го умолява за народа си.

9 И Атах дойде и съобщи на Естир думите на Мардохей.

10 И Естир говори на Атах и му поръча да каже на Мардохей:

11 Всички царски слуги и народът от царските области знаят, че за всекиго, мъж или жена, който влезе при царя във вътрешния двор, без да е повикан, има един закон — да се умъртви, освен ако царят простре към него златния скиптър, за да остане жив. А аз вече тридесет дни не съм викана да вляза при царя.

12 И съобщиха на Мардохей думите на Естир.

13 Тогава Мардохей каза да отговорят на Естир: Не мисли в себе си, че от всичките юдеи само ти ще се избавиш в царския дом!

14 Защото ако наистина си замълчиш в това време, от другаде ще дойде помощ и избавление на юдеите, но ти и бащиният ти дом ще погинете. А кой знае дали ти не си се издигнала до царско достойнство за време като това?

15 Тогава Естир каза да отговорят на Мардохей:

16 Иди, събери всичките юдеи, които се намират в Суса, и постете за мен! Не яжте и не пийте три дни, нощем и денем; и аз и момичетата ми ще постим също така. И после ще вляза при царя, което не е според закона, и ако загина, нека загина!

17 И Мардохей отиде и извърши всичко, което му беше заповядала Естир.