Ezekiel 45

1 И когато делите с жребий земята за наследство, да отделите свят дял от земята за възвишаем принос на ГОСПОДА, дължината му да бъде двадесет и пет хиляди лакътя дълга, а ширината му — десет хиляди; цялото му пространство наоколо да бъде свято.

2 От това да бъде за светилището място петстотин на петстотин, четвъртито наоколо, и петдесет лакътя за свободно място около него.

3 И от тази мярка да отмериш място двадесет и пет хиляди лакътя дълго и десет хиляди широко; и в него ще бъде светилището, Пресвятото място.

4 Това ще е свят дял от земята за свещениците, служителите в светилището, които се приближават да служат на ГОСПОДА; ще им бъде място за къщи и свято място за светилището.

5 И едно място двадесет и пет хиляди лакътя дълго и десет хиляди широко да бъде за левитите, служещи в дома; за тяхно притежание, за градове, в които да живеят.

6 И за притежание на града да дадете едно място пет хиляди лакътя широко и двадесет и пет хиляди дълго, успоредно на светия възвишаем принос; да бъде за целия израилев дом.

7 И на княза да дадете от тази и от онази страна на светия възвишаем принос и на притежанието на града, пред светия възвишаем принос и пред притежанието на града, от западната страна към запад и от източната страна към изток; и дължината му да бъде според всеки от наследствените дялове от западната граница до източната граница.

8 Това ще бъде негова земя, негово притежание в Израил; и князете Ми няма вече да угнетяват народа Ми, а ще дадат земята на израилевия дом според племената им.

9 Така казва Господ БОГ: Много ви е, израилеви князе! Отмахнете насилието и грабителството и вършете правосъдие и правда! Престанете да пъдите народа Ми, заявява Господ БОГ.

10 Прави везни и права ефа, и прав ват да имате.

11 Ефата и ватът да имат еднаква мярка, така че ватът да събира една десета от хомера и ефата — една десета от хомера; според хомера да бъде мярката им.

12 И сикълът да бъде двадесет гери; двадесет сикъла, двадесет и пет сикла, и петнадесет сикла да ви бъде мнасата.

13 Това е възвишаемият принос, който ще принасяте: една шеста ефа от хомер жито, и да давате една шеста ефа от хомер ечемик.

14 И правилото за маслиненото масло, за ват масло: ще принасяте една десета ват от кор, от десет вата, от един хомер — защото десет вата са един хомер.

15 И ще принасяте по една овца от овцете, на всеки двеста овце от напоените пасбища на Израил за хлебен принос, за всеизгаряне и за примирителна жертва, за да се прави умилостивение за тях, заявява Господ БОГ.

16 Целият народ на земята ще бъде задължен за този възвишаем принос за княза в Израил.

17 А длъжност на княза ще бъдат всеизгарянията и хлебните приноси, и възлиянията на празниците и на новолунията, и в съботите, и при всички определени празници на израилевия дом; той ще приготвя жертвата за грях и хлебния принос, и всеизгарянето, и примирителните жертви, за да се прави умилостивение за израилевия дом.

18 Така казва Господ БОГ: В първия месец, на първия ден от месеца, да вземеш юнец от говедата без недостатък и да очистиш светилището.

19 И свещеникът да вземе от кръвта на жертвата за грях и да сложи на стълбовете на вратата на дома и на четирите ъгъла на пояса на олтара, и на стълбовете на портата на вътрешния двор.

20 И така ще правиш на седмия ден от месеца за този, който съгрешава от незнание, и за простия; и така ще правите умилостивение за дома.

21 В първия месец, на четиринадесетия ден от месеца, ще ви бъде пасхата, седемдневен празник; безквасен хляб да се яде.

22 И в онзи ден князът да приготви за себе си и за целия народ на земята юнец в жертва за грях.

23 И през седемте дни на празника да приготвя всеизгаряне на ГОСПОДА, седем юнеца и седем овена без недостатък, всеки ден, през седемте дни; и един козел на ден в жертва за грях.

24 И за хлебен принос да приготвя една ефа за всеки юнец и една ефа за всеки овен, и маслинено масло — един ин за всяка ефа.

25 В седмия месец, на петнадесетия ден от месеца, на празника, да прави същото през седемте дни, според определеното за жертвата за грях, за всеизгарянето и за хлебния принос, и за маслиненото масло.