Ezra 10

1 А докато Ездра се молеше и се изповядваше с плач, паднал пред Божия дом, около него се събра едно много голямо събрание от Израил, мъже, жени и деца, защото народът плачеше с голям плач.

2 Тогава Сехания, синът на Ехиил, от синовете на Елам, заговори и каза на Ездра: Ние извършихме престъпление против своя Бог и взехме за жени чужденки от народите на земята. Но сега все пак има надежда за Израил относно това.

3 И така, нека сега направим завет с нашия Бог да отпратим всички тези жени и родените от тях съгласно съвета на господаря ми и на онези, които треперят пред заповедта на нашия Бог. Нека се постъпи според закона.

4 Стани, защото това е твоя длъжност, и ние сме с теб. Бъди силен и действай!

5 Тогава Ездра стана и закле началниците на свещениците, на левитите и на целия Израил, че ще постъпят според това слово. И те се заклеха.

6 Тогава Ездра стана отпред Божия дом и отиде в стаята на Йоанан, сина на Елиасив; отиде там и не яде хляб, и не пи вода, защото тъжеше за престъплението на отведените в плен.

7 После прогласиха по Юда и Ерусалим между всичките върнали се от плена да се съберат в Ерусалим.

8 А на всекиго, който не би дошъл до три дни според решението на началниците и старейшините, целият имот да бъде обречен на проклятие и самият той да бъде отлъчен от събранието на отведените в плен.

9 Тогава всички мъже от Юда и Вениамин се събраха до три дни в Ерусалим. Беше деветият месец, на двадесетия ден от месеца. И целият народ седеше на площада на Божия дом и трепереше заради това нещо и от поройния дъжд.

10 Тогава свещеник Ездра стана и им каза: Вие сте извършили престъпление и сте довели у дома си жени чужденки, за да умножите вината на Израил.

11 И така, изповядайте се сега пред ГОСПОДА, Бога на бащите си, и изпълнете волята Му, и се отделете от народите на земята и от жените чужденки!

12 И цялото събрание отговори и каза със силен глас: Според думите ти, така сме длъжни да направим!

13 Но народът е многоброен и е времето на дъждовете, така че не може да се стои вън. При това работата не е за един ден, нито за два, защото мнозина сме съгрешили в това нещо.

14 Затова нека пристъпят нашите началници за цялото събрание и нека всички по нашите градове, които са довели у дома си жени чужденки, да идват в определени времена, и заедно с тях старейшините на всеки град и съдиите му, докато се отвърне от нас пламенният гняв на нашия Бог заради това нещо.

15 И само Йонатан, синът на Асаил, и Яазия, синът на Текуй, се възпротивиха и Месулам и левитът Саватай ги подкрепиха.

16 И завърналите се от плена постъпиха така. И свещеник Ездра и някои глави на бащини домове, според бащините им домове, всички по име, се отделиха и седнаха на първия ден от десетия месец да изследват работата.

17 И до първия ден от първия месец свършиха с всички мъже, които бяха довели у дома си жени чужденки.

18 И между синовете на свещениците също се намериха такива, които бяха довели у дома си жени чужденки: от синовете на Иисус, сина на Йоседек, и братята му: Маасия и Елиезер, и Ярив, и Годолия.

19 И те дадоха ръцете си в обещание, че ще изгонят жените си, и като престъпници принесоха за престъплението си овен от стадото.

20 И от синовете на Емир: Ананий и Зевадия;

21 и от синовете на Харим: Маасия и Илия, и Семая, и Ехиил, и Озия;

22 и от синовете на Пасхор: Елиоинай, Маасия, Исмаил, Натанаил, Йозавад и Еласа;

23 и от левитите: Йозавад и Семей, и Келая, който е Келита, Петая, Юда и Елиезер;

24 и от певците: Елиасив; и от вратарите: Селум и Телем, и Урий;

25 и от Израил: от синовете на Фарос: Рамия и Езия, и Мелхия, и Миамин, и Елеазар, и Мелхия, и Ваная;

26 и от синовете на Елам: Матания, Захария и Ехиил, и Авдий, и Еримот, и Илия;

27 и от синовете на Затуй: Елиоинай, Елиасив, Матания и Еримот, и Завад, и Азиза;

28 от синовете на Вивай: Йоанан, Анания, Завай и Атлай;

29 и от синовете на Ваний: Месулам, Малух и Адая, Ясув и Сеал, и Рамот;

30 и от синовете на Фаат-Моав: Адна и Хелал, Ваная, Маасия, Матания, Веселеил и Вануй, и Манасия;

31 и от синовете на Харим: Елиезер, Есия, Мелхия, Семая, Симеон,

32 Вениамин, Малух и Самария;

33 от синовете на Асум: Матенай, Матата, Завад, Елифалет, Еремай, Манасия и Семай;

34 от синовете на Ваний: Маадай, Амрам и Уил,

35 Ваная, Ведея, Хелуй,

36 Вания, Меримот, Елиасив,

37 Матания, Матенай, Яасо,

38 и Ваний, и Вануй, Семей

39 и Селемия, и Натан, и Адая,

40 Махнадевай, Сасай, Сарай,

41 Азареил и Селемия, Самария,

42 Селум, Амария и Йосиф;

43 от синовете на Нево: Еиил, Мататия, Завад, Зевина, Ядав и Йоил, и Ваная.

44 Всички тези бяха взели жени чужденки; и между тях имаше жени, които бяха родили деца.