Ezra 2

1 А ето жителите на областта, които се изкачиха от плена на пленниците, от онези, които вавилонският цар Навуходоносор беше отвел в плен във Вавилон, и които се върнаха в Ерусалим и в Юда, всеки в града си,

2 които дойдоха със Зоровавел, Иисус, Неемия, Сарая, Реелия, Мардохей, Валасан, Масфар, Вагуй, Реум и Ваана. Броят на мъжете от израилевия народ беше:

3 синовете на Фарос: две хиляди сто седемдесет и двама души;

4 синовете на Сефатия: триста седемдесет и двама души;

5 синовете на Арах: седемстотин седемдесет и пет души;

6 синовете на Фаат-Моав, от синовете на Иисус и Йоав: две хиляди осемстотин и дванадесет души;

7 синовете на Елам: хиляда двеста петдесет и четири души;

8 синовете на Затуй: деветстотин четиридесет и пет души;

9 синовете на Закхей: седемстотин и шестдесет души;

10 синовете на Вануй: шестстотин четиридесет и двама души;

11 синовете на Вивай: шестстотин двадесет и трима души;

12 синовете на Азгад: хиляда двеста двадесет и двама души;

13 синовете на Адоникам: шестстотин шестдесет и шест души;

14 синовете на Вагуй: две хиляди петдесет и шест души;

15 синовете на Адин: четиристотин петдесет и четири души;

16 синовете на Атир от Езекия: деветдесет и осем души;

17 синовете на Висай: триста двадесет и трима души;

18 синовете на Йорай: сто и дванадесет души;

19 синовете на Асум: двеста двадесет и трима души;

20 синовете на Гивар: деветдесет и пет души;

21 синовете на Витлеем: сто и двадесет и трима души;

22 мъжете от Нетофат: петдесет и шест души;

23 мъжете от Анатот: сто двадесет и осем души;

24 синовете на Азмавет: четиридесет и двама души;

25 синовете на Кириат-Иарам, Хефира и Вирот: седемстотин четиридесет и трима души;

26 синовете на Рама и Гава: шестстотин двадесет и един души;

27 мъжете от Михмас: сто двадесет и двама души;

28 мъжете от Ветил и Гай: двеста двадесет и трима души;

29 синовете на Нево: петдесет и двама души;

30 синовете на Магвис: сто петдесет и шест души;

31 синовете на другия Елам: хиляда двеста петдесет и четири души;

32 синовете на Харим: триста и двадесет души;

33 синовете на Лод, Адид и Оно: седемстотин двадесет и пет души;

34 синовете на Ерихон: триста и четиридесет и пет души;

35 синовете на Сенаа: три хиляди шестстотин и тридесет души.

36 Свещениците: синовете на Едая, от дома на Иисус: деветстотин седемдесет и трима души;

37 синовете на Емир: хиляда петдесет и двама души;

38 синовете на Пасхор: хиляда двеста четиридесет и седем души;

39 синовете на Харим: хиляда и седемнадесет души.

40 Левитите: синовете на Иисус и Кадмиил, от синовете на Одавия: седемдесет и четири души.

41 Певците: синовете на Асаф: сто двадесет и осем души.

42 Синовете на вратарите: синовете на Селум, синовете на Атер, синовете на Талмон, синовете на Акув, синовете на Атитай, синовете на Совай: всичко сто тридесет и девет души.

43 Нетинимите: синовете на Сиха, синовете на Асуфа, синовете на Таваот,

44 синовете на Кирос, синовете на Сиа, синовете на Фадон,

45 синовете на Левана, синовете на Агава, синовете на Акув,

46 синовете на Агав, синовете на Салмай, синовете на Анан,

47 синовете на Гедил, синовете на Гаар, синовете на Реая,

48 синовете на Расин, синовете на Некода, синовете на Газам,

49 синовете на Оза, синовете на Фасей, синовете на Висай,

50 синовете на Асана, синовете на меунимците, синовете на нефусимците,

51 синовете на Ваквук, синовете на Акуфа, синовете на Арур,

52 синовете на Васалот, синовете на Меида, синовете на Арса,

53 синовете на Варкос, синовете на Сисара, синовете на Тама,

54 синовете на Несий, синовете на Атифа.

55 Синовете на слугите на Соломон: синовете на Сотай, синовете на Соферет, синовете на Феруда,

56 синовете на Яала, синовете на Даркон, синовете на Гедил,

57 синовете на Сефатия, синовете на Атил, синовете на Фохерет от Севаим, синовете на Амий.

58 Всичките нетиними и синовете на слугите на Соломон бяха триста деветдесет и двама души.

59 А ето тези, които се изкачиха от Тел-Мелах, Тел-Ариса, Херуф, Адан и Емир, но не можаха да покажат бащините си домове и произхода си, дали са от Израил:

60 синовете на Далая, синовете на Товия и синовете на Некода: шестстотин петдесет и двама души.

61 И от синовете на свещениците: синовете на Авая, синовете на Акос, синовете на Верзелай, който взе жена от дъщерите на галаадеца Верзелай и се нарече по тяхното име.

62 Тези търсиха записването си между записаните в родословието, но не се намери. И те бяха изключени от свещенството като нечисти.

63 И управителят им заповяда да не ядат от пресветите неща, докато не се издигне свещеник с Урим и Тумим.

64 Цялото събрание беше общо четиридесет и две хиляди триста и шестдесет души,

65 освен слугите им и слугините им, които бяха седем хиляди триста тридесет и седем. Имаха и двеста певци и певици.

66 Конете им бяха седемстотин тридесет и шест, мулетата им — двеста четиридесет и пет,

67 камилите им — четиристотин тридесет и пет, магаретата — шест хиляди седемстотин и двадесет.

68 И когато дойдоха при ГОСПОДНИЯ дом в Ерусалим, някои от главите на бащините домове принесоха доброволно за Божия дом, за да го възстановят на мястото му.

69 Според възможността си дадоха за съкровището за делото шестдесет и една хиляди драхми злато и пет хиляди мнаси сребро, и сто свещенически одежди.

70 И свещениците и левитите, и тези от народа, и певците, и вратарите, и нетинимите се заселиха в градовете си — целият Израил в градовете си.