Ezra 8

1 А ето главите на бащините им домове и родословието на онези, които се изкачиха с мен от Вавилон при царуването на цар Артаксеркс:

2 От синовете на Финеес: Гирсон; от синовете на Итамар: Даниил; от синовете на Давид: Хатус;

3 от синовете на Сехания, от синовете на Фарос: Захария, и с него бяха записани от мъжки пол сто и петдесет души;

4 от синовете на Фаат-Моав: Елиоинай, синът на Зарая, и с него двеста от мъжки пол;

5 от синовете на Сехания: синът на Яазил и с него триста от мъжки пол;

6 и от синовете на Адин: Евед, синът на Йонатан, и с него петдесет от мъжки пол;

7 и от синовете на Елам: Исая, синът на Готолия, и с него седемдесет от мъжки пол;

8 и от синовете на Сефатия: Зевадия, синът на Михаил, и с него осемдесет от мъжки пол;

9 и от синовете на Йоав: Авдия, синът на Ехиил, и с него двеста и осемнадесет от мъжки пол;

10 и от синовете на Селомит: синът на Йосиф и с него сто и шестдесет мъже;

11 и от синовете на Вивай: Захария, синът на Вивай, и с него двадесет и осем от мъжки пол;

12 и от синовете на Азгад: Йоанан, синът на Акатан, и с него сто и десет от мъжки пол;

13 и от синовете на Адоникам, последните, и ето имената им: Елифалет, Еиил и Семая и с тях шестдесет от мъжки пол;

14 и от синовете на Вагуй: Утай и Завуд, и с тях седемдесет от мъжки пол.

15 И ги събрах при реката, която тече към Аава, и се разположихме там на стан три дни. И като прегледах народа и свещениците, не намерих нито един от потомците на Леви.

16 Тогава изпратих за Елиезер, Ариил, Семая и Елнатан, и Ярив, и Елнатан, и Натан, и Захария, и Месулам, главни мъже, и за Йоярив и Елнатан, учители,

17 и ги изпратих до Идо, главата на мястото Касифия. И им казах какви думи да говорят на Идо и на братята му, и на нетинимите в мястото Касифия, за да ни изпратят служители за дома на нашия Бог.

18 И понеже добрата ръка на нашия Бог беше над нас, те ни изпратиха един разумен човек от синовете на Маалий, син на Леви, син на Израил — Серевия и синовете му, и братята му, осемнадесет души;

19 и Асавия, и с него Исая от синовете на Мерарий и братята му, и синовете им, двадесет души;

20 и от нетинимите, които Давид и първенците бяха определили за прислуга на левитите, двеста и двадесет нетиними. Всички те бяха изредени по име.

21 И аз прогласих пост там, при реката Аава, за да се смирим пред нашия Бог и да измолим от Него изравнен път за себе си и за децата си, и за целия си имот —

22 защото ме беше срам да поискам от царя войска и конници, за да ни помагат против врагове по пътя, понеже бяхме говорили на царя и бяхме казали: Ръката на нашия Бог е за добро над всички, които Го търсят, а силата Му и гневът Му са против всички, които Го оставят.

23 И така, постихме и измолихме това от нашия Бог, и Той ни послуша.

24 И аз отделих дванадесет от началниците на свещениците: Серевия, Асавия и с тях десет от братята им,

25 и им претеглих среброто и златото, и вещите, които царят и съветниците му, и началниците му, и целият Израил, който се намираше там, бяха принесли като възвишаем принос за дома на нашия Бог.

26 И аз претеглих в ръката им шестстотин и петдесет таланта сребро и сто таланта сребърни вещи, сто таланта злато

27 и двадесет златни чаши, по хиляда драхми, и два съда от полиран до блясък бронз, скъпоценни като злато.

28 И им казах: Вие сте свети на ГОСПОДА и вещите са свети; и среброто и златото са доброволен принос на ГОСПОДА, Бога на бащите ви.

29 Бдете и ги пазете, докато ги претеглите пред началниците на свещениците и левитите и началниците на израилевите бащини домове в Ерусалим, в стаите на ГОСПОДНИЯ дом.

30 И свещениците и левитите приеха претегленото сребро и злато, и вещите, за да ги занесат в Ерусалим, в дома на нашия Бог.

31 И на дванадесетия ден от първия месец тръгнахме от реката Аава, за да отидем в Ерусалим; и ръката на нашия Бог беше над нас и Той ни избави от ръката на врага и от засади по пътя.

32 И стигнахме в Ерусалим и останахме там три дни.

33 А на четвъртия ден среброто и златото, и вещите бяха претеглени в дома на нашия Бог в ръката на Меримот, сина на свещеник Урия, с когото беше Елеазар, синът на Финеес, и с тях — левитите Йозавад, синът на Иисус, и Ноадия, синът на Венуй.

34 Всичко се предаде под брой и по тегло; и в същото време цялото тегло беше записано.

35 И дошлите от плена, завърналите се от плен, принесоха всеизгаряния на Израилевия Бог: дванадесет юнеца за целия Израил, деветдесет и шест овена, седемдесет и седем агнета и дванадесет козела в принос за грях — всичко във всеизгаряне на ГОСПОДА.

36 И предадоха заповедите на царя на царските сатрапи и на областните управители отсам реката; и те подкрепяха народа и Божия дом.