Haggai 2

1 В седмия месец, на двадесет и първия ден от месеца, ГОСПОДНОТО слово беше чрез пророк Агей и каза:

2 Говори сега на управителя на Юда Зоровавел, сина на Салатиил, и на първосвещеника Иисус, сина на Йоседек, и на остатъка от народа, и кажи:

3 Кой остана между вас, който е видял този дом в първата му слава? А какъв го виждате сега? Не е ли такъв дом като нищо в очите ви?

4 Но сега, бъди силен, Зоровавеле, заявява ГОСПОД; и бъди силен, ти първосвещенико, Иисусе, сине на Йоседек; и бъдете силни, цели народе на земята, заявява ГОСПОД, и работете, защото Аз съм с вас, заявява ГОСПОД на Войнствата.

5 Според словото на завета Ми с вас, когато излязохте от Египет, Духът Ми ще стои между вас; не бойте се!

6 Защото така казва ГОСПОД на Войнствата: Още веднъж, след малко, и Аз ще разтърся небесата и земята, и морето, и сушата.

7 И ще разтърся всичките народи и скъпоценните неща на всичките народи ще дойдат, и Аз ще изпълня този дом със слава, казва ГОСПОД на Войнствата.

8 Мое е среброто и Мое е златото, заявява ГОСПОД на Войнствата.

9 Последната слава на този дом ще бъде по-голяма от първата, заявява ГОСПОД на Войнствата, и на това място ще дам мир, казва ГОСПОД на Войнствата.

10 На двадесет и четвъртия ден от деветия месец, във втората година на Дарий, ГОСПОДНОТО слово беше към пророк Агей и каза:

11 Така казва ГОСПОД на Войнствата: Попитай сега свещениците за закона, като кажеш:

12 Ако носи някой осветено месо в полата на дрехата си, и с полата допре хляб или вариво, или вино, или маслинено масло, или каквото и да било ястие, то ще се освети ли? И свещениците отговориха и казаха: Не.

13 И Агей каза: Ако някой нечист от мъртво тяло се допре до някое от тези, то ще стане ли нечисто? И свещениците отговориха и казаха: Ще стане нечисто.

14 И Агей отговори и каза: Така е този народ и така е тази нация пред Мен, заявява ГОСПОД. Така е и всяко дело на ръцете им, и каквото принасят там е нечисто.

15 И сега, внимавайте от този ден и нататък, преди да е положен камък върху камък в ГОСПОДНИЯ храм!

16 Преди това, когато някой отидеше при житен куп от двадесет мери, бяха десет; когато отидеше при лина да източи петдесет мери, бяха двадесет.

17 Поразих ви с главня и мана, и с градушка във всичките дела на ръцете ви, но вие не се обърнахте към Мен, заявява ГОСПОД.

18 Но сега, внимавайте от този ден и нататък — от двадесет и четвъртия ден на деветия месец, от деня, когато се положи основата на ГОСПОДНИЯ храм — внимавайте!

19 Семето още ли е в житницата? Дори лозата, смокинята, нарът и маслиновото дърво още не са родили. От този ден ще ви благословя.

20 И ГОСПОДНОТО слово беше втори път към Агей на двадесет и четвъртия ден от месеца и каза:

21 Говори на управителя на Юда Зоровавел и кажи: Аз ще разтърся небето и земята.

22 Ще преобърна престола на царствата и ще унищожа силата на царствата на народите; и ще преобърна колесниците и ездачите им; и конете и ездачите им ще паднат, всеки от меча на брат си.

23 В онзи ден, заявява ГОСПОД на Войнствата, ще те взема, Зоровавеле, сине на Салатиил, служителю Мой, заявява ГОСПОД, и ще те положа като печат, защото теб избрах, заявява ГОСПОД на Войнствата.