Hosea 4

1 Слушайте словото ГОСПОДНО, израилеви синове! Защото ГОСПОД има съд с жителите на земята, понеже няма вярност и няма милост, и няма познаване на Бога по земята.

2 Клетва и лъжа, и убийство, и кражба, и прелюбодейство — преминаване на всички граници и кръв се допира до кръв!

3 Затова ще скърби земята и всеки неин жител ще примре с полските зверове и с небесните птици и морските риби ще бъдат грабнати.

4 Но никой да не спори и да не порицава, защото твоят народ е като онези, които спорят със свещеника.

5 Затова ще се препънеш денем и с теб ще се препъне и пророкът нощем; и Аз ще оставя да загине майка ти.

6 Народът Ми загива от липса на знание. Понеже ти отхвърли знанието, и Аз отхвърлих теб да не ми свещенодействаш. Понеже ти забрави закона на своя Бог, и Аз ще забравя синовете ти.

7 Колкото се умножаваха, толкова съгрешаваха против Мен! Славата им ще обърна в безчестие.

8 Хранят се с греховете на народа Ми и към беззаконието му прилепиха сърцата си.

9 И ще бъде: Какъвто народът, такъв и свещеникът. И Аз ще го накажа за пътищата му и ще му върна за делата му.

10 Защото ще ядат, но няма да се насищат, ще блудстват, но няма да се размножават, понеже престанаха да внимават към ГОСПОДА.

11 Блудство и вино, и младо вино отнемат разума.

12 Народът Ми се допитва до дървото си и пръчката му му отговаря, защото дух на блудство ги е отклонил и те блудстват и оставиха своя Бог.

13 Жертват по върховете на хълмовете и кадят по високите места, под цяровете и тополите, и дъбовете, защото сянката им е добра; затова дъщерите ви блудстват и снахите ви прелюбодействат.

14 Няма да накажа дъщерите ви, когато блудстват, и снахите ви, когато прелюбодействат, защото те самите се отделят с блудниците и жертват с посветените; и народът, който няма разум, ще бъде повален.

15 Ако ти блудстваш, Израилю, Юда да не върши беззаконие! И не идвайте в Галгал и не се изкачвайте във Ветавен, и не се кълнете: Жив е ГОСПОД!

16 Защото Израил упорства като упорита юница. Сега ще ги пасе ГОСПОД като агнета на широки места.

17 Ефрем се е прилепил към идолите — остави го!

18 Пирът им свърши, предадоха се на блудство, обичат да казват: Дайте! Първенците му обичат позора.

19 Вятърът ще го обгърне с крилете си и те ще се посрамят от жертвите си.