Hosea 6

1 Елате, и нека се върнем при ГОСПОДА, защото Той разкъса, и Той ще ни изцели; Той удари, и Той ще ни превърже.

2 След два дни ще ни съживи, на третия ден ще ни издигне и ще живеем пред Него.

3 Нека познаваме, нека се стремим към познаването на ГОСПОДА! Явяването Му е сигурно както зората, ще дойде при нас като дъжд, както късният дъжд напоява земята.

4 Какво да ти направя, Ефреме? Какво да ти направя, Юда? Защото добротата ви е като утринния облак и като росата, която рано изчезва.

5 Затова ги изсякох чрез пророците, убих ги с думите на устата Си и присъдите ви се явяват като светлината.

6 Защото милост искам, а не жертва; и познаване на Бога — повече от всеизгаряния.

7 Но те като Адам престъпиха завета, там постъпиха невярно към Мен.

8 Галаад е град на вършещи беззаконие, опетнен е с кръв.

9 И както разбойници причакват човек, така е дружината свещеници — убиват по пътя към Сихем, да, вършат безчестие.

10 Ужас видях в израилевия дом — там е блудството на Ефрем, Израил е омърсен.

11 И за теб, Юда, е определена жетва, когато върна народа Си от плен.