Hosea 8

1 Вдигни тръбата на устата си! Като орел се спуска върху ГОСПОДНИЯ дом, защото престъпиха завета Ми и вършиха престъпления против закона Ми.

2 Ще викат към Мен: Боже мой, ние, Израил, Те познаваме!

3 Израил отхвърли доброто и враг ще го преследва.

4 Те поставиха царе, но не от Мен; поставиха първенци, но без Аз да зная. От среброто си и от златото си си направиха идоли, за да бъдат изтребени.

5 Той отхвърли телето ти, Самария; гневът Ми пламна против тях — докога няма да са способни на чистота?

6 Защото е от Израил, и него майстор го е направил, то не е Бог; ще се строши на парчета телето на Самария.

7 Защото посяха вятър и ще пожънат буря. Няма узряло жито, израсналото няма да даде брашно, а ако даде, чужденци ще го погълнат.

8 Израил беше погълнат, сега е сред народите като нежелан съд.

9 Защото се изкачиха в Асирия; като див осел, самотен, Ефрем нае любовници.

10 И понеже наемат народите, сега ще ги доведа на тълпи и скоро ще има да страдат под бремето на царя на князете.

11 Защото Ефрем умножи жертвениците за съгрешаване и жертвениците му станаха за съгрешаване.

12 И да му напиша десет хиляди правила на закона Си, те се считат за нещо чуждо.

13 Като жертви на Моите приноси жертват месо и го ядат; ГОСПОД няма благоволение в тях. Сега ще си спомни беззаконието им и ще накаже греховете им; ще се върнат в Египет.

14 Защото Израил е забравил Твореца си и е построил дворци и Юда е умножил укрепени градове; но Аз ще пратя огън върху градовете му и ще пояде дворците им.