Hosea 9

1 Не се радвай, Израилю, до възторг, като народите, защото ти блудства и отстъпи от своя Бог, обикна заплата по всички хармани за жито.

2 Харманът и линът няма да ги хранят и младото вино ще изчезне от него.

3 Няма да живеят в ГОСПОДНАТА земя, а Ефрем ще се върне в Египет и ще ядат нечисто в Асирия.

4 Няма да принасят на ГОСПОДА възлияния от вино и жертвите им няма да Му бъдат угодни, ще им бъдат като хляб на скръб — всички, които го ядат, ще се омърсяват; защото хлябът им ще бъде за живота им и няма да влезе в ГОСПОДНИЯ дом.

5 Какво ще правите в деня на определения празник и в деня на ГОСПОДНИЯ празник?

6 Защото, ето, отидоха си от опустошението; Египет ще ги събере, Мемфис ще ги погребе, коприви ще наследят сребърните им скъпоценности, в шатрите им ще има тръни.

7 Дойдоха дните на наказанието, дойдоха дните на отплатата — ще познае това Израил. Пророкът обезумя, духовният човек полудя поради многото ти беззакония и голямата омраза.

8 Стражът Ефрем, пророкът, е до моя Бог. Примка на птицеловец има по всичките му пътища и омраза — в дома на неговия Бог.

9 Дълбоко се поквариха както в дните на Гавая. Той ще помни беззаконието им, ще накаже греховете им.

10 Намерих Израил като грозде в пустиня, видях бащите ви като първозрелите на смокинята в началото й. Но те отидоха при Ваал-Фегор, посветиха се на срамота и станаха гнусни като любовника си.

11 Ефрем е като птица, славата му ще отлети. Няма раждане, няма утроба, няма зачатие.

12 Но и да отгледат синовете си, пак ще ги лиша от тях, — човек да не остане; защото горко им, когато се оттегля от тях!

13 Ефрем Ми се видя като Тир, насаден на пасбище, но Ефрем ще изведе синовете си за убиеца.

14 Дай им, ГОСПОДИ! Какво да дадеш? Дай им утроба, която помята, и сухи гърди!

15 Цялата им злина е в Галгал, защото там ги намразих. Заради злите им дела ще ги изгоня от дома Си. Няма повече да ги обичам! Всичките им първенци са бунтовници.

16 Ефрем е поразен, изсъхна коренът им, плод няма да родят; и дори да родят, ще умъртвя любимата рожба на утробата им.

17 Моят Бог ще ги отхвърли, защото не Го послушаха, и ще бъдат бежанци между народите.